(8 45) 46 03 22, (8 645) 04866

D.U.K

Dažniausiai užduodami klausimai

Jei nelaikiau egzamino, kuris įeina į konkursinio balo sudėtį, ar vis tiek galiu pretenduoti į valstybės finansuojamą vietą?

Taip, galite. 2014 m. pagrindini kriterijus, norint pretenduoti į valstybės finansuojamą vietą yra Brandos atestatas.
Vietoje nelaikyto I-ojo egzamino (svertinis koeficientas – 0,4), bus rašomas 0 ir galimybė įstoti į valstybės finansuojamą vietą, lyginant su tais, kurie egzaminą laikė, yra mažesnė.
Jeigu nelaikėte 2-o ir 3-io konkursinio balo egzamino (svertiniai koeficientai po 0,2), vietoj jų konkursiniam balui apskaičiuoti gali būti imami metiniai įvertinimai.

Ar galima studijuoti biomedicinos mokslų studijų programas ištęstiniu būdu?

Ne, negalima.

Ar užskaitote kitose aukštosiose mokyklose išklausytus dalykus?

Taip, kitose Lietuvos ar užsienio aukštosiose mokyklose išklausyti ir teigiamai įvertinti dalykai gali būti užskaityti Panevėžio kolegijoje pagal Studijų rezultatų įskaitymo tvarką.
Asmuo, pageidaujantis, kad būtų įskaityti studijų rezultatai, rašo prašymą katedros vedėjui ir pateikia pažymėjimą apie išklausytus ir atsiskaitytus dalykus.
Priklausomai nuo užskaitytų dalykų skaičiaus, atitinkamai trumpėja studijų trukmė ir proporcingai mažinama studijų kaina.

Ar galiu stoti į valstybės finansuojamą vietą, jei jau esu įgyjęs išsilavinimą už valstybės lėšas?

Ne. Pagal Mokslo ir Studijų įstatymo 72 straipsnį asmenys, pakartotinai studijuojantys pagal tos pačios studijų pakopos programas (tiek bakalauro, tiek profesinio bakalauro), jei daugiau nei pusę pirmosios studijų programos kreditų įgijo valstybės biudžeto lėšomis, pakartotinio valstybės finansavimo studijoms gauti nebegali.

Ar nelaikius motyvacinio testo galiu pretenduoti į valstybės finansuojamą vietą?

Ne, nelaikius motyvacinio testo į pedagoginių studijų programų valstybės finansuojamas vietas pretenduoti negalėsite. Jei testą laikysite, tačiau surinksite 0 balų, vis tiek galėsite pretenduoti į nemokamą studijų vietą. Maksimalus Motyvacinio testo balų skaičius – 2.

Ar būtina laikyti stojamajį egzaminą, norint pretenduoti į Muzikos pedagogikos ir Pramoginės muzikos studijų programas?

Taip, stojant tiek į mokamas, tiek į valstyėbs finansuojamas programų studijas, stojamasis egzaminas yra privalomas.

Galimi darbdaviai: