(8 45) 46 03 22, (8 645) 04866

Sutarčių su pakviestaisiais studijuoti sudarymas Panevėžio kolegijoje

2017-07-21

Studijų sutarčių sudarymas vyks:

Panevėžio kolegijoje, adresu: Laisvės a. 23 (pirmo aukšto fojė), Tel. 8 645 04866

Pirmas etapas: Liepos 25, 26, 27 dienomis — 8.30-16.30 val.

Antras etapas: Rugpjūčio 2, 3 dienomis — 8.30-16.30 val.

Trečias etapas: Rugpjūčio 22, 23 dienomis — 8.30-16.30 val.

Stojantysis asmeniškai arba per notariškai įgaliotą asmenį turi pateikti tokius dokumentus:

1. Brandos atestatą ar kitą vidurinį išsilavinimą liudijantį dokumentą ir jo kopiją;
2. Asmens tapatybę liudijantį dokumentą ir jo kopiją;
3. Dokumentą, patvirtinantį pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde, ir jo kopiją;
4. Foto nuotrauką (3×4);
5. Pažymas dėl galimų lengvatų ir jų kopijas.
6. Sutarties registravimo mokesčio kvitą (30 Eur) * Nuo registracijos mokesčio atleidžiami abiejų tėvų neturintys asmenys, kuriems sutarties pasirašymo metu nėra sukakę 25 metai, taip pat asmenys, turintys 45 proc. ir mažesnį darbingumo lygį. Šie asmenys kartu su prašymu pateikia dokumentus, įrodančius teisę į šią lengvatą.

Pakviestas studijuoti asmuo, pasirašydamas sutartį su Panevėžio kolegija, turi būti susimokėjęs 30 eurų sutarties registravimo mokestį (banko kortele galimas atsiskaitymas ir kolegijoje).

Panevėžio kolegijos rekvizitai:
Įstaigos kodas 111968437
Banko kodas 73000 „Swedbank“ AB
Sąskaitos Nr. LT137300010074172424
Mokėjimo paskirtis – sutarties registravimo mokestis
Mokant būtina nurodyti: Studento vardas, pavardė ir asmens kodas

Galimi darbdaviai:

Keisti šrifto dydį