(8 45) 46 03 22, (8 645) 04866

Apie kolegiją

Panevėžio kolegija – aukštoji valstybinė mokykla
Teisinė forma – viešoji įstaiga
Laisvės a. 23, LT-35200 Panevėžys
Kodas: 111968437
Duomenys kaupiami ir saugomi LR Juridinių asmenų registre

Panevėžio kolegija (toliau – Kolegija) yra Lietuvos Respublikos valstybinė aukštoji mokykla, kurioje vykdomos aukštosios koleginės studijos, plėtojami taikomieji moksliniai tyrimai ir (arba) profesionalusis menas.

Kolegijos veiklos etapai

  1. Kolegija įsteigta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 30 d. nutarimu Nr. 1376 ,,Dėl valstybinių Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos, Kauno technikos, Klaipėdos verslo ir technologijų, Panevėžio, Šiaulių, Vilniaus statybos ir dizaino, Vilniaus technikos ir Žemaitijos kolegijų steigimo“ (Žin., 2002, Nr. 86-3703).
  2. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr.ISAK-667 kolegijai leista teikti profesinio bakalauro laipsnį.
  3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 6 nutarimu Nr. 1429 „Dėl Panevėžio kolegijos pertvarkymo“ biudžetinė įstaiga Panevėžio kolegija pertvarkyta į viešąją įstaigą Panevėžio ir patvirtintas naujas kolegijos Statutas.

Kolegijos vizija
Inovatyvi, aktyvi ir patraukli Lietuvos ir užsienio studentams bei partneriams aukštoji mokykla, pripažinta lyderė telkiant visuomenę ir ūkio subjektus kurti studijų, verslo ir mokslo sinergijas Panevėžio regiono ir šalies pažangai užtikrinti.

Kolegijos misija
Vykdyti mokslo žiniomis ir praktika grįstas aukštojo mokslo studijas, kurios suteikia studentams šiuolaikines kompetencijas, turinčias ekonominę ir socialinę vertę sumanioje visuomenėje, lemiančias sėkmingą jų profesinę karjerą. Skatinti Panevėžio regiono gyventojus mokytis visą gyvenimą, telkti regiono potencialą kartu plėtoti su mokslu ir studijomis susijusią veiklą, teigiamai veikiančią jo ir visos šalies raidą.

Veiklos tikslai

Vertybės
Atsakingumas – kiekvienas atsakingas už asmeninius rezultatus ir indėlį į bendrą kolegijos veiklą.
Bendruomenė – už aktyvų dalyvavimą Lietuvos mokslo, socialinėje, kultūros plėtroje.
Pagarba – abipusis supratimas, tolerancija, orus bendradarbiavimas siekiant bendrų rezultatų.
Sąžiningumas- veikla ir elgesys grįstas visuotinai priimtinomis moralės normomis: tiesos sakymu, garbingumu, etišku elgesiu kitų asmenų atžvilgiu.
Teisingumas – tiesos siekimas, bendras sutarimas dėl vertybinių prioritetų, kurių pagrindu realizuojami kolegijos tikslai.
Bendruomeniškumas – tarpusavio supratimas, draugiškos aplinkos puoselėjimas bendroje veikloje.
Kūrybiškumas – laisvai mąstančių, iniciatyvių, imlių naujovėms asmenybių ugdymas ir ugdymasis.

Galimi darbdaviai: