Padaliniai

Panevėžio kolegijos korpusai

I  korpusas Socialinių mokslų fakultetas
Biblioteka
Studijų, karjeros ir užimtumo centras
Tarptautinių ryšių, marketingo ir projektų skyrius
Praktinio mokymo centras
II korpusas Direktorius
Direktoriaus pavaduotojas studijoms
Direktoriaus pavaduotojas mokslui ir plėtrai
Buhalterinės apskaitos skyrius
Personalo ir dokumentų valdymo skyrius
Ūkio valdymo ir aprūpinimo skyrius
Valstybės turto valdymo ir viešųjų pirkimų tarnyba
Vadovybės atstovas kokybei
Teisininkas
IV korpusas Technologijos mokslų fakultetas
Mokslo taikomosios veiklos ir neformalaus švietimo skyrius
Aktų salė
Studentų atstovybė
Studentų laisvalaikio zona „AGORA“
V korpusas Sporto salė
Informacinių technologijų centras
VII korpusas Biomedicinos mokslų fakultetas

  
Klaipėdos g. 31, Panevėžys - Studentų bendrabutis

Laisvės g. 13, Rokiškis - Rokiškio filialas