(8 45) 46 03 22, (8 645) 04866

Buhalterinė apskaita

Studijų programos forma ir trukmė: nuolatinė (3 metai), ištęstinė (4 metai).

Studijų programą vykdo: Panevėžio kolegijos Socialinių mokslų fakultetas (studijos vyksta ir Rokiškio filiale).

Kvalifikacinis laipsnis ir profesinė kvalifikacija: Verslo vadybos profesinis bakalauras.

Studijų programos apimtis kreditais: 180 ECTS kreditų.

2017 m. priėmimas į nuolatinę ir ištęstinę studijų formas nuo Birželio 1 d. bendruoju priėmimu arba tiesiogiai.
Daugiau informacijos: Studijų programos 2017 m. – Priėmimas 2017 m.m.

Studijuojami dalykai 

 

I kursas  II kursas  III kursas 
I semestras II semestras III semestras IV semestras V semestras VI semestras
Saugus darbas ir civilinė sauga Profesinė užsienio kalba Profesinė užsienio kalba Profesinė užsienio kalba Valdymo apskaita Praktika Buhalterinės apskaitos programos
Praktinė informatika Sociologija Kompiuterinis dokumentų apdorojimas Verslo ekonomika
(+ Kursinis darbas)
Kompiuterizuota apskaita Baigiamoji praktika
Specialybės kalba ir dokumentų valdymas Taikomoji matematika Statistika Finansai Auditas Baigiamasis darbas
Ekonomikos pagrindai Apskaitos pagrindai Finansinė apskaita Finansinė apskaita Finansinė analizė
(+ Kursinis darbas)
Viešas administravimas/
Soc. apsaugos ekonomika
Teisė Vadybos ir marketingo pagrindai Mokesčiai Verslo organizavimo praktika (IB) Praktika Apskaita įmonėse Finansų rinkos/ Asmeninių finansų valdymas
Psichologija Apskaitos pagrindų praktika Karjeros valdymas/
Kūrybinės strategijos
Išlaidų sąmatų sudarymas ir vykdymo analizė/
Bankų vadyba ir kreditavimas
Apskaita biudžetinėse įstaigose/ Apskaita kredito ir finansų institucijose Apskaita biudžetinėse įstaigose/
Apskaita kredito ir finansų institucijose
Verslo etika / Etiketas ir bendravimas Pažintinė praktika įmonėje PD1 PD2  

Dėmesys praktikai: Studijų programos studentai dažniausiai atlieka praktikas šiose įmonėse: UAB „Tik apskaita“, UAB „Verslo kodas“, UAB „Apskaitos ir verslo paslaugų biuras“, UAB „Sabilė pactum“, UAB „Panevėžio būtų ūkis“, UAB „Aulaukis“.

Tarptautinių studijų galimybės: programos studentai turi galimybę studijuoti pagal ERASMUS  studentų mainų programą.

Karjeros galimybės: Absolventai baigę studijas galės dirbti įmonių, įstaigų ir organizacijų buhalterinės apskaitos tarnybose, steigti buhalterinių paslaugų įmones ir teikti buhalterinės apskaitos tvarkymo paslaugas.

Studijų programos tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos buhalterius, gebančius organizuoti ir tvarkyti ūkio subjekto buhalterinę apskaitą, analizuoti ūkio subjekto veiklos finansinius rezultatus, rengti biudžetus, kontroliuoti ūkinius procesus nuolat mokytis besikeičiančios globalios aplinkos sąlygomis.

Studijų rezultatai:

 1. Žinos ir supras organizacijų aplinkos veiksnius;
 2. Žinos bendruosius ekonomikos, finansų ir apskaitos mokslų principus ir jų taikymo ypatumus;
 3. Gebės rinkti ir analizuoti duomenis;
 4. Gebės naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis ir jas taikyti praktikoje;
 5. Žinos buhalterių profesionalų etikos kodekso nuostatų taikymo principus ir gebės jais vadovautis;
 6. Taikys apskaitą reglamentuojančius teisės aktus;
 7. Supras apskaitos politikos formavimo principus;
 8. Gebės pasirinkti ir naudoti specialias kompiuterines apskaitos programas;
 9. Gebės tvarkyti apskaitą, parengti finansines ataskaitas, statistinę atskaitomybę, deklaruoti mokesčius;
 10. Gebės įvertinti finansinę būklę ir veiklos rezultatus, teikti siūlymus;
 11. Gebės efektyviai ir tolerantiškai bendrauti su specialistais;
 12. Gebės atsakingai, kritiškai, nuosekliai reikšti mintis, iškelti problemas ir jas spręsti;
 13. Gebės savarankiškai tobulintis profesinės veiklos srityje, domėtis naujovėmis;
 14. Gebės vykdyti įvairią projektinę, kūrybingumu, saviraiška, novatoriškumu grindžiamą veiklą.

Galimi darbdaviai: