(8 45) 46 03 22, (8 645) 04866

Kompiuterių tinklų administravimas

Studijų programos forma ir trukmė: nuolatinė 3 metai, ištęstinė 4 metai.

Studijų programą vykdo: Panevėžio kolegijos Technologijos mokslų fakultetas.

Kvalifikacinis laipsnis ir profesinė kvalifikacija: Informatikos mokslų profesinis bakalauras.

Studijų programos apimtis kreditais: 180 ECTS kreditų.

Kodėl verta rinktis šią programą? Specialybė skirta tiems, kurie svajoja tapti IT saugumiečiais. Čia išmoksite valdyti tinklus, projektuoti duomenų centrus, diegti modulinius serverius ir valdyti jų veiklą. Pabaigę šios programos studijas galėsite būti tais nematomais, nežinomais tinklų administratoriais, kurie daro matomus darbus – gerina tinklų saugumą, diegia programinę serverių įrangą, ir gaudo elektroninius nusikaltėlius. Suteikiama galimybė įgyti  tarptautinės CISCO kompiuterių tinklų akademijos sertifikatus.

2018 m. priėmimas į nuolatinę ir ištęstinę studijų formas nuo Birželio 1 d. bendruoju priėmimu arba tiesiogiai.
Daugiau informacijos: Studijų programos 2018 m.Priėmimas 2018 m.m.

Studijuojami dalykai

 

I kursas II kursas III kursas
Bendrieji koleginių studijų dalykai
Profesinė užsienio kalba Profesinės kalbos kultūra, Vienas iš alternatyviai pasirenkamų dalykų:  Filosofija A1/ Sociologija A1/ Etika A1 Vienas iš alternatyviai pasirenkamų dalykų: Taikomieji tyrimai A2 Psichologija A2
Studijų krypties dalykai
Praktinė informatika, Operacinės sistemos, Programavimo modulis, Taikomoji matematika, Fizika, Kompiuterių architektūra ir organizavimas Duomenų bazės ir informacinės sistemos, Saugus darbas ir civilinė sauga, Kompiuterių tinklai, Kompiuterinė braižyba Vietiniai ir belaidės prieigos tinklai, Serverių operacinių sistemų aptarnavimas, Ekonomika, Vadybos pagrindai, Teisės pagrindai, Programų sistemų inžinerija, Kompiuterių tinklų sauga ir valdymas
Kolegijos nustatyti ir pasirenkami dalykai
Vienas iš alternatyviai pasirenkamų dalykų:  Elektronika A3/ Skaitmeniniai signalai ir grandynai A3 Du laisvai  pasirenkami dalykai iš direktoriaus įsakymu patvirtinto dalykų sąrašo: PD1, PD2 Vienas iš alternatyviai pasirenkamų dalykų:  Skaitmeninės valdymo sistemos  A4/ Programavimas mobiliesiems įrenginiams A4, Internetinių sistemų projektavimas A5/ Karkasinis programavimas A5, Internetinės technologijos A6/ Debesų kompiuterijos technologijos A6 Vienas iš alternatyviai pasirenkamų dalykų: Kompiuterių sistemų diegimas ir eksploatavimas A7/ Mobiliosios tinklų technologijos A7, Globalių tinklų technologijos A8/ Programuojamieji tinklai A8
Profesinės veiklos praktikos
Kompiuterinė, Elektronikos Technologinė, Kompiuterių tinklų administravimo Profesinė, Baigiamoji
Baigiamasis projektas

Dėmesys praktikai: praktinius įgūdžius studentai tobulina kolegijos kompiuterizuotose kabinetuose ir laboratorijose, kompiuterių tinklų laboratorijose (CISCO akademijoje), Panevėžio mechatronikos centre miesto ir regiono įmonėse, organizacijose.

Tarptautinių studijų galimybės: programos studentai turi galimybę studijuoti pagal ERASMUS  studentų mainų programą.

Karjeros galimybės: įgijęs informacinių technologijų profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, absolventas gali dirbti dirbti kompiuterių tinklų ir sistemų administratoriumi, IT inžinieriu, programuotoju įvairiose įmonėse, įstaigose, organizacijose, naudojančiose kompiuterių tinklų technologijas bei kompiuterinę įrangą.

Studijų programos tikslas – rengti informacinių technologijų specialistus, gebančius projektuoti, diegti ir administruoti įmonių ir organizacijų kompiuterių tinklus,  aptarnauti serverius,  organizuoti su tuo susijusią inžinerinę veiklą.

Studijų rezultatai:

 1.  Žinos bendruosius gamtos mokslų ir matematikos dėsningumus,  reikalingus informatikos inžinerijos  fundamentiniams pagrindams suprasti.
 2.   Žinos pagrindines  inžinerines sąvokas ir teiginius, supras jų turinį, gebės analitiškai mąstyti, formuluoti užduotis, modeliuoti,  spręsti inžinerines problemas
 3.  Gebės organizuoti ir vykdyti inžinerinius tyrimus, apdoroti ir taikyti šių tyrimų rezultatus projektuojant ir diegiant naujas inžinerines sistemas
 4.  Gebės rasti ir analizuoti  profesinę informaciją naudojant duomenų bazes ir kitus mokslinės bei inžinerinės informacijos šaltinius.
 5.  Gebės taikyti žinias ir supratimą analizuojant  skaitmeninių kompiuterinių ir komunikacinių sistemų organizavimo principus, sandarą, funkcionavimą, parinkti tinkamus modeliavimo   metodus
 6.   Gebės taikyti inžinerines žinias, diegti mokslinius metodus sprendžiant iškilusius uždavinius, projektuojant kompiuterių tinklus ir sistemas pagal apibrėžtus reikalavimus ir galiojančius standartus.
 7.  Gebės kurti, testuoti ir vystyti kompiuterių taikomąsias programas, išmaniųjų įrenginių ir realaus laiko įrangos valdymo programas bei  specialiąją programinę įrangą.
 8.  Gebės diegti ir administruoti kompiuterių,  serverių  ir tinklo įrenginių operacines sistemas, užtikrinti nepertraukiamą tinklo tarnybų darbą.
 9.  Gebės diagnozuoti ir šalinti programinius ir techninius kompiuterių ir kompiuterių tinklų įrangos gedimus, modernizuoti bei valdyti kompiuterių sistemas, taikyti inovatyvius darbo organizavimo metodus, saugaus darbo normatyvus, inžinerinius standartus
 10. Taikys technines ir organizacines informacijos saugos priemones perduodant duomenis  kompiuterių tinklais, užtikrins elektroninių duomenų saugą, pasiekiamumą, vientisumą ir konfidencialumą.
 11. Gebės dirbti pavieniui ir  komandoje, spręsti inžinerinės veiklos problemas,  laikytis profesinės etikos ir inžinerinės veiklos normų, suvokti atsakomybę už inžinerinės veiklos rezultatus, bendrauti, rengti dokumentus taisyklinga lietuvių kalba bei  viena iš užsienio kalbų.
 12.  Įgys būtinus mokymosi ir praktinius įgūdžius toliau tęsti studijas, suvoks individualaus mokymosi visą gyvenimą ir tobulėjimo profesinėje veikloje svarbą

Galimi darbdaviai:

Keisti šrifto dydį