(8 45) 46 03 22, (8 645) 04866

Studentų priėmimas

Į Panevėžio Kolegiją studentai 2017 metais priimami:

 

Išsami informacija šiais kontaktais:

Tel. (8 45) 46 77 87, mob. tel. 8 645 04 866, stojimas@panko.lt; www.panko.lt

Mažiausias stojamasis balas į Panevėžio kolegijos studijų programas yra 1,6.

 

Reikalavimai stojantiesiems į valstybės finansuojamas studijų vietas, įgijusiems vidurinį išsilavinimą:

2016, 2017 m.

2015 m.

2014 m. ir anksčiau: minimalus rodiklis yra vidurinį išsilavinimą liudijantis dokumentas.

Bendrojo priėmimo metu valstybės finansavimą lemia stojančiojo pažangumas, kuris išreiškiamas balais. Konkursinis balas apskaičiuojamas susumavus pažymių ir svertinių koeficientų sandaugas bei pridėjus papildomus balus.

 

TIESIOGINIS PRIĖMIMAS Į LAISVAS VALSTYBĖS NEFINANSUOJAMAS VIETAS:

Prašymai teikiami Panevėžio kolegijos Studijų, karjeros ir užimtumo centre nuo birželio 1d. iki rugpjūčio 30 d. (Laisvės a. 23, 117 kab., Panevėžys).

Stojantieji asmeniškai arba per notariškai įgaliotą asmenį pateikia dokumentus:

* Nuo registracijos mokesčio atleidžiami abiejų tėvų neturintys asmenys, kuriems sutarties pasirašymo metu nėra sukakę 25 metai, taip pat asmenys, turintys 45 proc. ir mažesnį darbingumo lygį. Šie asmenys kartu su prašymu pateikia dokumentus, įrodančius teisę į šią lengvatą.

Priėmimo komisijos posėdis ir sutarčių su pakviestais studijuoti pasirašymas vyks rugpjūčio 30 d.
Pakviestas studijuoti asmuo, pasirašydamas sutartį su Panevėžio kolegija, turi būti susimokėjęs 30 eurų sutarties registravimo mokestį (banko kortele galimas atsiskaitymas ir kolegijoje).

Panevėžio kolegijos rekvizitai:
Įstaigos kodas 111968437
Banko kodas 73000 „Swedbank“ AB
Sąskaitos Nr. LT137300010074172424
Mokėjimo paskirtis – sutarties registravimo mokestis
Mokant būtina nurodyti: Studento vardas, pavardė ir asmens kodas

 

Detalesnė informacija:

Lentelėje pateikiamos studijų programos, konkursinio balo sandarą sudarantys dalykai bei Studijų formos į kurias bus vykdomas studentų priėmimas 2017–2018 m. m.

Atsisiųsti: 2017 m. Konkursinį balą sudarantys dalykai

Atsisiųsti: 2016 m. įstojusių į Panevėžio kolegiją minimalūs balai

Atsisiųsti: Priėmimo taisyklės 2017 m.

Galimi darbdaviai: