(8 45) 46 03 22, (8 645) 04866

Studentų priėmimas

Į Panevėžio Kolegiją studentai 2017 metais priimami:

Išsami informacija šiais kontaktais:

Tel. (8 45) 46 77 87, mob. tel. 8 645 04 866, stojimas@panko.lt; www.panko.lt

Mažiausias stojamasis balas į Panevėžio kolegijos studijų programas yra 1,6.

Reikalavimai stojantiesiems į valstybės finansuojamas studijų vietas, įgijusiems vidurinį išsilavinimą:

2016, 2017 m.

2015 m.

2014 m. ir anksčiau: minimalus rodiklis yra vidurinį išsilavinimą liudijantis dokumentas.

Bendrojo priėmimo metu valstybės finansavimą lemia stojančiojo pažangumas, kuris išreiškiamas balais. Konkursinis balas apskaičiuojamas susumavus pažymių ir svertinių koeficientų sandaugas bei pridėjus papildomus balus.

Lentelėje pateikiamos studijų programos, konkursinio balo sandarą sudarantys dalykai bei Studijų formos į kurias bus vykdomas studentų priėmimas 2017–2018 m. m.

Atsisiųsti: 2017 m. Konkursinį balą sudarantys dalykai

Atsisiųsti: 2016 m. įstojusių į Panevėžio kolegiją minimalūs balai

 

Detalesnė informacija:

Atsisiųsti: Priėmimo taisyklės 2017 m.

Galimi darbdaviai: