(8 45) 46 03 22, (8 645) 04866

Studentų priėmimo taisyklės 2017 m.

Į Panevėžio Kolegiją studentai 2017 metais priimami:

Išsami informacija šiais kontaktais:

Tel. (8 45) 46 77 87, mob. tel. 8 645 04 866, stojimas@panko.lt; www.panko.lt

Mažiausias stojamasis balas į Panevėžio kolegijos studijų programas yra 1,6.

Reikalavimai stojantiesiems į valstybės finansuojamas studijų vietas, įgijusiems vidurinį išsilavinimą:

2016, 2017 m.

2015 m.

2014 m. ir anksčiau: minimalus rodiklis yra vidurinį išsilavinimą liudijantis dokumentas.

Bendrojo priėmimo metu valstybės finansavimą lemia stojančiojo pažangumas, kuris išreiškiamas balais. Konkursinis balas apskaičiuojamas susumavus pažymių ir svertinių koeficientų sandaugas bei pridėjus papildomus balus.

Geriausiųjų eilė sudaroma pagal pagrindinius ir papildomus kriterijus.

Pagrindiniai kriterijai yra šie:

  1. pirmojo dalyko brandos arba stojamojo egzamino (pasiekimų) įvertinimas;
  2. antrojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
  3. trečiojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
  4. lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimas.

Papildomi kriterijai yra šie:

  1. tarptautinių ir šalies olimpiadų, konkursų I–III vietos laimėjimas;
  2. motyvacijos įvertinimas (stojant į pedagoginės krypties studijų programas motyvacijos testą laikyti būtina, norint pretenduoti į valstybės finansuojamą vietą.)
  3. profesinė patirtis (priimamiems į koleginių studijų technologinių mokslų studijų srities programas).

Pagrindiniai kriterijai taikomi priklausomai nuo studijų srities, krypties arba krypčių grupės, išskyrus lietuvių kalbos ir literatūros (iki 2012 metų – lietuvių (gimtosios) arba lietuvių (valstybinės) kalbos) brandos egzaminą, kurio įvertinimas yra privalomas visiems.

Stojantiesiems į koleginių studijų programas ir baigusiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas su pagyrimu arba baigusiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas ir turintiems ne mažesnį kaip vienerių metų darbo stažą pagal įgytą kvalifikaciją – 1 balas.

Lentelėje pateikiamos studijų programos, konkursinio balo sandarą sudarantys dalykai bei Studijų formos į kurias bus vykdomas studentų priėmimas 2017–2018 m. m.

Atsisiųsti: 2017 m. Konkursinį balą sudarantys dalykai

Atsisiųsti: 2016 m. įstojusių į Panevėžio kolegiją minimalūs balai

 

Priėmimo taisyklės galiojusios 2016 metais:

Atsisiųsti: Priėmimo taisyklės 2016 m.

Galimi darbdaviai: