(8 45) 46 03 22, (8 645) 04866

Studijų programos 2017 m.

BIOMEDICINOS MOKSLAI KONKURSINIO BALO SANDARA
Grožio terapija (NL) * 0,4 biologija
0,2 chemija arba matematika
0,2 bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su pirmuoju ir antruoju
0,2 lietuvių kalba
Bendrosios praktikos slauga (NL)
Kineziterapija (NL)
Burnos higiena (NL)
SOCIALINIAI MOKSLAI KONKURSINIO BALO SANDARA
Teisė (I) * specializacijos – Viešieji pirkimai ir draudimo administravimas 0,4 istorija
0,2 matematika
0,2 bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su pirmuoju ir antruoju
0,2 lietuvių kalba
Socialinis darbas (NL, I) – gretutinė vadybos kryptis
Turizmo ir laisvalaikio vadyba (NL) *
Tarptautinis verslas (NL) * Nauja 0,4 matematika
0,2 istorija arba geografija
0,2 bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su pirmuoju ir antruoju
0,2 lietuvių kalba
Logistika (NL, I)
Buhalterinė apskaita (NL, I)
Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas (NL,I) mt 0,4 lietuvių kalba
0,2 matematika
0,2 bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su pirmuoju ir antruoju
0,2 istorija
 TECHNOLOGIJOS MOKSLAI KONKURSINIO BALO SANDARA
 Informacinės sistemos (NL) 0,4 matematika
0,2 informacinės technologijos arba fizika
0,2 bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su pirmuoju ir antruoju
0,2 lietuvių kalba
 Kompiuterių tinklų administravimas (I)
 Kompiuterių technika (NL)
 Elektros ir automatikos įrenginiai (NL, I) 0,4 matematika
0,2 fizika
0,2 bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su pirmuoju ir antruoju
0,2 lietuvių kalba
 Statyba (NL, I)
 Kelių inžinerija (I) Nauja

NL – nuolatinė studijų forma, trukmė 3-3,5 m.;
I – ištęstinė studijų forma, trukmė 4 m. (studijos vyksta sesijomis);
mt – stojantieji, pretenduojantys į valstybės finansuojamą studijų vietą, laiko motyvacijos testą.
* – priėmimas TIK kolegijoje į valstybės nefinansuojamas vietas (studijų programa bus vykdoma susidarius 15 žmonių grupei)

2017 m. Priėmimas į Panevėžio kolegiją vyksta nuo birželio 1d.

BENDRUOJU PRIĖMIMU į Lietuvos aukštąsias mokyklas (www.lamabpo.lt).
Galimybė pretenduoti į šias studijų vietas:
– Valstybės finansuojamą (VF)
– Valstybės nefinansuojamą su studijų stipendija (VNF/st)
– Valstybės nefinansuojamą (VNF)
Pretenduojantys į VF vietas ir nuo 2017 m. įgiję vidurinį išsilavinimą turi būti išlaikę šiuos egzaminus:
– Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį arba mokyklinį
– Užsienio kalbos B1 lygiu
– Matematikos (išskyrus stojantiesiems į menų studijas).

TIESIOGINIU PRIĖMIMU į Panevėžio kolegijos laisvas valstybės nefinansuojamas studijų vietas.
Prašymai priimami iki rugpjūčio 29 d.
adresu Laisvės a. 23-117, Panevėžys.

Profesinių mokyklų absolventams, baigusiems su pagyrimu arba baigusiems ir turintiems ne mažesnį kaip vienerių metų darbo stažą pagal įgytą kvalifikaciją, pridedamas 1 balas.

PAGRINDINIS PRIĖMIMAS I ETAPAS Kvietimo studijuoti paskelbimas 2017-07-24 iki 12 val.
Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas kolegijoje 2017-07-25 – 2017-07-27 17 val.
Likusių laisvų vietų paskelbimas 2017-07-28 12 val.
II ETAPAS Pageidavimų prioritetų prašymuose koregavimas 2017-07-28 12 val. – 2017-07-30 17 val.
Kvietimo studijuoti paskelbimas 2017-08-01 iki 17 val.
Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas kolegijoje 2017-08-02 – 2017-08-03 17 val.
Likusių laisvų vietų paskelbimas 2017-08-04 12 val.
PAPILDOMAS PRIĖMIMAS Prašymų priimti studijuoti į kolegiją teikimas 2017-08-10 – 2017-08-16 17 val.
Kvietimo studijuoti paskelbimas 2017-08-21 iki 12 val.
Sutarčių su pakviestaisiais sudarymas kolegijoje 2017-08-22 – 2017-08-23 17 val.

 

Jei reikalinga detalesnė informacija, kreipkitės:

Laisvės a. 23, 117 kab., Panevėžys
Tel.: (8-45) 467 787, (8 645) 04 866
el. p. stojimas@panko.lt

Skrajutę galite persisiųsti čia: 2017 m. skrajutė

Galimi darbdaviai: