(8 45) 46 03 22, (8 645) 04866

Studijų programos 2018 m.

Studijų programa Studijų forma Konkursinio balo sandara
SOCIALINIAI MOKSLAI
Socialinis darbas NL, I 0,4 istorija / 0,2 matematika / 0,2 bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su pirmuoju ir antruoju / 0,2 lietuvių kalba
TEISĖS MOKSLAI
Teisė I 0,4 istorija / 0,2 matematika / 0,2 bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su pirmuoju ir antruoju / 0,2 lietuvių kalba
UGDYMO MOKSLAI
Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas mt NL, I 0,4 lietuvių kalba / 0,2 matematika / 0,2 bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su pirmuoju ir antruoju / 0,2 istorija
Muzikos pedagogika mt NL 0,6 stojamasis muzikos egzaminas/ 0,2 bet kuris kitas dalykas / 0,2 lietuvių kalba
VERSLO IR VIEŠOSIOS VADYBOS MOKSLAI
Buhalterinė apskaita NL, I 0,4 matematika / 0,2 istorija arba geografija / 0,2 bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su pirmuoju ir antruoju / 0,2 lietuvių kalba
Logistika NL, I
Tarptautinis verslas NL, I
SVEIKATOS MOKSLAI
Bendrosios praktikos slauga NL 0,4 biologija / 0,2 chemija arba matematika / 0,2 bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su pirmuoju ir antruoju / 0,2 lietuvių kalba
Burnos higiena NL
Grožio terapija NL
Kineziterapija NL
Skubioji medicinos pagalba* NL
INŽINERIJOS MOKSLAI
Elektros ir automatikos įrenginiai NL, I 0,4 matematika / 0,2 fizika / 0,2 bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su pirmuoju ir antruoju / 0,2 lietuvių kalba
Kelių inžinerija I
Kompiuterių technika I
Statyba NL, I
INFORMATIKOS MOKSLAI
Informacijos sistemų kūrimas ir priežiūra* NL 0,4 matematika / 0,2 informacinės technologijos arba fizika / 0,2 bet kuris kitas dalykas, nesutampantis su pirmuoju ir antruoju / 0,2 lietuvių kalba
Kompiuterių tinklų administravimas NL
Elektroninio verslo technologijos I

NL – nuolatinė studijų forma, I – ištęstinė studijų forma

* planuojama nauja studijų programa;

mt – stojantieji, pretenduojantys į valstybės finansuojamą vietą, laiko motyvacinį testą

 

2018 m. Priėmimas į Panevėžio kolegiją vyksta nuo birželio 1d.

BENDRUOJU PRIĖMIMU į Lietuvos aukštąsias mokyklas (www.lamabpo.lt).
Galimybė pretenduoti į šias studijų vietas:
– Valstybės finansuojamą (VF)
– Valstybės nefinansuojamą su studijų stipendija (VNF/st)
– Valstybės nefinansuojamą (VNF)

TIESIOGINIU PRIĖMIMU į Panevėžio kolegijos laisvas valstybės nefinansuojamas studijų vietas.
Prašymai priimami iki rugpjūčio 29 d.
adresu Laisvės a. 23-117, Panevėžys.

Profesinių mokyklų absolventams, baigusiems su pagyrimu arba baigusiems ir turintiems ne mažesnį kaip vienerių metų darbo stažą pagal įgytą kvalifikaciją, pridedamas 1 balas.

Jei reikalinga detalesnė informacija, kreipkitės:

Laisvės a. 23, 117 kab., Panevėžys
Tel.: (8-45) 467 787, (8 645) 04 866
el. p. stojimas@panko.lt

Skrajutę galite persisiųsti čia: 2018 m. skrajutė

 

 

Galimi darbdaviai: