Studentų priėmimas: tel. 8 607 96 156

Panevėžio jaunimo užimtumo renginiai

2015-07-29

2015 m. vasario – kovo mėn. Panevėžio mokyklų moksleiviai dalyvavo jaunimo užimtumo renginiuose. Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazijos  baigiamosios klasės moksleiviai ir mokytojai apsilankė Panevėžio EDIC ir dalyvavo jaunimo užimtumo seminare apie EURES tinklą. Seminaro dalyviams EURES  konsultantė Panevėžio teritorinėje darbo biržoje  Eglė Piliponienėpristatė Europos užimtumo tinklą EURES, kurio paskirtis – užtikrinti laisvą darbuotojų judėjimą Europos ekonominėje erdvėje. Panevėžio Juozo Miltinio, Vytauto Žemkalnio ir Juozo Balčikonio gimnazijų moksleiviai susitiko su Europos savanorių tarnybos (EST) savanorėmis Olivia Schneider, Marie Ohre,  Leslie Benoist, atvykusiomis iš Austrijos, Prancūzijos ir Vokietijos. Savanorės dirba Panevėžio jaunuolių dienos centre.  Jaunimas diskutavo apie EST, apie galimybę susipažinti su kitos šalies kultūra, išmokti kalbą, neformaliai mokytis, įgyti gebėjimų. Moksleiviai sužinojo apie Europos savanorių tarnybą, apie priimančias ir siunčiančias EST tarnybas Panevėžyje. Moksleiviams parodyta galimybė pasinaudoti EST projektu, kuris yra visiškai finansuojamas Europos Komisijos. Iš viso organizuoti 4 renginiai, kuriuose dalyvavo 104 moksleiviai.

  

Galimi darbdaviai: