(8 45) 46 03 22, (8 645) 04866

D.U.K

Dažniausiai užduodami klausimai

Planuoju stoti į Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogikos studijas. Ar nelaikius motyvacinio testo galiu pretenduoti į valstybės finansuojamą vietą?

Ne, nelaikius motyvacinio testo į pedagoginių studijų programų valstybės finansuojamas vietas pretenduoti negalėsite. Jei testą laikysite, gausite 1 arba 2 balus, jie prisidės prie konkursinio balo bei galėsite pretenduoti į nemokamą studijų vietą. Maksimalus Motyvacinio testo balų skaičius – 2.

Koks mažiausias konkursinis balas norint įstoti į kolegiją?

2018 m. stojant į Panevėžio kolegiją minimalus balas yra 2.

Laba diena, noriu stoti į Kolegiją, kada reiktų priduoti dokumentus ir kokie jie? Turiu tik profesines mokyklos baigimo atestatą,ar jis tiktų?

Stojimas į Kolegiją prasideda nuo birželio 1 d. prašymą užpildyti reikia internetu www.lamabpo.lt . Kai gausite pakvietimą studijuoti turite būtinai pati atvykti (arba įgaliotas asmuo) pasirašyti sutartį bei pristatyti šiuos dokumentus: brandos atestato ar kito vidurinį išsilavinimą liudijančio dokumentą ir jo kopiją; asmens tapatybę liudijantį dokumentą ir jo kopiją; dokumento, patvirtinančio pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde, kopiją; papildomus dokumentus, suteikiančius stojančiajam teisę į papildomus balus ir lengvatas ir jų kopijas. Pakviestas studijuoti asmuo, pasirašydamas sutartį su Panevėžio kolegija, moka 30 eurų sutarties registravimo mokestį.

Ar galima studijuoti biomedicinos mokslų studijų programas ištęstiniu būdu?

Ne, negalima.  Tačiau nuo 2018m. rugsėjo studijų programa „Grožio terapija“ bus vykdoma nuolatiniu būdu, bet sesijiniu tvarkaraščiu, tai leis derinti studijas su darbu.

Ar užskaitote kitose aukštosiose mokyklose išklausytus dalykus?

Taip, kitose Lietuvos ar užsienio aukštosiose mokyklose išklausyti ir teigiamai įvertinti dalykai gali būti užskaityti Panevėžio kolegijoje pagal Studijų rezultatų įskaitymo tvarką.
Asmuo, pageidaujantis, kad būtų įskaityti studijų rezultatai, rašo prašymą fakulteto dekanui ir pateikia pažymėjimą apie išklausytus ir atsiskaitytus dalykus.
Priklausomai nuo užskaitytų dalykų skaičiaus, atitinkamai trumpėja studijų trukmė ir proporcingai mažinama studijų kaina.

Ar galiu stoti į valstybės finansuojamą vietą, jei jau esu įgijęs išsilavinimą už valstybės lėšas?

Ne. Pagal Mokslo ir Studijų įstatymo 72 straipsnį asmenys, pakartotinai studijuojantys pagal tos pačios studijų pakopos programas (tiek bakalauro, tiek profesinio bakalauro), jei daugiau nei pusę pirmosios studijų programos kreditų įgijo valstybės biudžeto lėšomis, pakartotinio valstybės finansavimo studijoms gauti nebegali.

Galimi darbdaviai:

Keisti šrifto dydį