Studentų priėmimas: tel. 8 607 96 156

Apie Investicijų planą Europai ir naujas galimybes

2017-03-30

Apie Investicijų planą Europai ir naujas galimybės.- Panevėžys, 2017. -12 p.

Tiražas 500 egz.
Išleido UAB „Reklamos forma“
Leidinys skirtas smulkiojo ir vidutinio verslo įmonėms, verslo atstovams informuoti apie Europos Komisijos parengtą Investicijų planą Europai, kuriuo siekiama skatinti ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą, didinti konkurencingumą, stiprinti Europos gamybos pajėgumus ir infrastruktūrą.

Atsisiųsti: Apie Investicijų planą Europai ir naujas galimybes

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE