Studentų priėmimas: tel. 8 607 96 156

Veiklos vertinimo išvados

2018-10-19

Atsisiųsti: PK_vertinimo-isvada-1.pdf

Atsisiųsti: PK_rewiew-report.pdf

Galimi darbdaviai: