(8 45) 46 03 22, (8 645) 04866

Aplinkosaugos politika

Kolegijos vadovybė ir visa bendruomenė įgyvendindama savo ilgalaikę strategiją, didelį dėmesį skiria inovatyvių sprendimų kūrimui ir tvariai plėtrai, laikantis aplinkos apsaugos, socialinio atsakingumo bei gerosios įmonių valdysenos principų ir įsipareigoja savo veikloje visuotinai laikytis teisės aktų reikalavimų aplinkosaugos srityje ir Aplinkosaugos politikoje patvirtintų nuostatų.

Panevėžio kolegijos aplinkos apsaugos politika patvirtinta Panevėžio kolegijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 06 d. įsakymu Nr. V1- 122

Galimi darbdaviai:

Keisti šrifto dydį