(8 45) 46 03 22, (8 645) 04866

Darbo taryba

Darbo tarybos pagrindinė funkcija yra atstovauti darbuotojus darbdaviui priimant su darbo santykiais susijusius sprendimus bei skatinti abiejų darbo santykių šalių tarpusavio informavimą ir konsultavimąsi.

Darbo tarybos el. paštas: darbo.taryba@panko.lt

Darbo tarybos pirmininkė:
Dalia Urbonienė – Studijų, karjeros ir užimtumo centro vadovė; Socialinių mokslų fakulteto lektorė

Darbo tarybos pirmininko pavaduotojas:
Česlovas Bartkus – Socialinių mokslų fakulteto lektorius

Darbo tarybos sekretorė:
Ramunė Kopūstaitė – Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistė – personalo specialistė

Nariai:
Alma Skujienė – Socialinių mokslų fakulteto lektorė
Edgaras Sriubas – Informacinių technologijų centro vadovas

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE
Keisti šrifto dydį