(8 45) 46 03 22, (8 645) 04866

Darbo taryba

Darbo tarybos pagrindinė funkcija yra atstovauti darbuotojus darbdaviui priimant su darbo santykiais susijusius sprendimus bei skatinti abiejų darbo santykių šalių tarpusavio informavimą ir konsultavimąsi.

Darbo tarybos el. paštas: darbo.taryba@panko.lt

Darbo tarybos pirmininkė:
Rima Strelčiūnienė – Technologijos mokslų fakulteto lektorė

Darbo tarybos pirmininko pavaduotojas:
Česlovas Bartkus – Socialinių mokslų fakulteto lektorius

Darbo tarybos sekretorė:
Edita Kriukaitė – Studijų, karjeros ir užimtumo centro konsultantė
Tel. (8 45) 467 787
El.p.: edita.kriukaite@panko.lt

Nariai:
Gediminas Bačkys – Technologijos mokslų fakulteto lektorius
Jovita Kaziukonytė -Tarptautinių ryšių, marketingo ir projektų skyriaus tarptautinių ryšių koordinatorė

Galimi darbdaviai:

Keisti šrifto dydį