Studentų priėmimas: tel. 8 607 96 156

Lygių galimybių ir pagarbaus bendravimo užtikrinimas

Siekiant užtikrinti akademinių vertybių: lygybės, teisingumo, nediskriminavimo ir kt. įgyvendinimą, patvirtintos Kolegijos priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo ar persekiojimo prevencijos taisyklės, kurios įtvirtina nuostatą, kad kiekvienas Kolegijos bendruomenės narys mandagiai ir pagarbiai bendrauja, savo elgesiu užtikrina aplinką, kurioje kitas narys nepatirtų priešiškų, neetiškų, žeminančių, agresyvių, užgaulių, įžeidžiančių veiksmų. Visi Kolegijos bendruomenės nariai privalo laikytis šių taisyklių bei aktyviai dalyvauti draugiškos, žmogaus orumą gerbiančios, lygias galimybes ir nediskriminavimą užtikrinančios aplinkos kūrime.

Patvirtintas Lygių galimybių politikos įgyvendinimo ir vykdymo priežiūros principų įgyvendinimo priemonių Kolegijoje aprašas, numato ne tik lygių galimybių užtikrinimo, bet ir lyčių lygių galimybių užtikrinimo priemones tiek studijų procese, tiek visoje Kolegijos veikloje.

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE