Studentų priėmimas: tel. 8 607 96 156

Covid-19

Atsižvelgiant į nuolat kintančią epidemiologinę situaciją Lietuvoje, sudarytas galimybes visiems Panevėžio kolegijos bendruomenės nariams vakcinuotis nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) ir siekiant užtikrinti tinkamą 2021–2022 m. m. pavasario semestro studijų organizavimą studijos Panevėžio kolegijoje vykdomos tiesioginio kontakto būdu.

Išimtinais atvejais, dekano sprendimu, suderinus su studijų krypties (krypčių) programos (programų) komiteto pirmininku ir informavus direktoriaus pavaduotoją studijos, akademiniai užsiėmimai gali būti vykdomi nuotoliniu būdu.

Studijų vykdymo būdas nurodomas paskaitų tvarkaraštyje (t.y. nuotoliniu būdu vykdomiems akademiniams užsiėmimams nurodoma tik virtuali auditorija). Studentams, studijuojantiems mišriu būdu (t.y. tiesioginio kontakto ir nuotoliniu būdu), vienos dienos visi akademiniai užsiėmimai būtų planuojami vienu būdu.

Studijos tiesioginio kontakto būdu organizuojamos laikantis šių būtinų visuomenės sveikatos apsaugos ir higienos reikalavimų:

 

 

 

 

 

Galimi darbdaviai: