(8 45) 46 03 22, (8 645) 04866

Electronic business technologies

ELECTRONIC BUSINESS TECHNOLOGIES

Study mode and duration: full-time (3 years), part-time (4 years).

Study programme is carried out: Panevėžys University of Applied Sciences, Faculty of Technology Sciences.

Degree and professional qualification: Professional Bachelor‘s qualification degree in Program System Engineering and Marketing Professional Bachelor (if selected the related study programme).

Volume of study programme in credits: 180 credits (210 credits if selected the related study programme).

Objective(s) of a study programme:
To train professionals of software system engineering being able to create, maintain and develop electronic business solutions to optimize business processes related to the provision of services, production and activities.

 

(Lietuvių)

Studijuojami dalykai

I kursas II kursas III kursas
Bendrieji koleginių studijų dalykai
Profesinė užsienio kalba Profesinės kalbos kultūra, vienas iš alternatyviai pasirenkamų dalykų:
Filosofija A1
Sociologija A1
Profesinė etika A1
Vienas iš alternatyviai pasirenkamų dalykų:
Taikomieji tyrimai A2
Psichologija A2
Studijų krypties dalykai
Praktinė informatika, Taikomoji matematika ir statistika, Fizika, Ekonomikos pagrindai*, Programavimo modulis, Internetinės technologijos, Diskrečioji matematika, Vadybos pagrindai* Duomenų gavyba ir analizė, Duomenų bazės ir informacinės sistemos, Elektroninio verslo platformos ir įrankiai, Saugus darbas ir civilinė sauga, Internetinių sistemų projektavimas, Kompiuterių tinklai, IT sauga, Rinkodara ir rinkos tyrimai* Teisė, Programų sistemų inžinerija
Kolegijos nustatyti ir pasirenkami dalykai
Du laisvai  pasirenkami dalykai iš direktoriaus įsakymu patvirtinto dalykų sąrašo:
PD1,PD2
Vienas iš alternatyviai pasirenkamų dalykų:
Multimedija ir kompiuterinis dizainas A3/ Karkasinis programavimas A3, Elektroninė rinkodara* A4/ Elektroninių parduotuvių kūrimas* A4,
Programavimas mobiliesiems įrenginiams A5/ Kompiuterių techninė ir programinė įranga A5,
Projektų valdymas* A6/ Inžinerinė ekonomika* A6, Lyderystė* A7/ Klientų valdymas* A7
Profesinės veiklos praktikos
Kompiuterinė, Internetinių sistemų valdymo Technologinė, Rinkos tyrimai ir analizė* Profesinė, Baigiamoji
Baigiamasis projektas
Gretutinės rinkodaros krypties studijų programos dalykai (7 semestras)
Reklamos gamybos technologijos, Integruota komunikacija ir kūrybinės strategijos, Rinkodaros kampanijų valdymas, Pardavimų valdymas
Profesinės veiklos praktikos
Baigiamoji praktika (rinkodaros krypties)
Baigiamasis darbas/projektas

Learning outcomes
1. To attain general knowledge needed to understand business environment and processes
2. To attain knowledge of software system creation and e-business technologies
3. Ability to identify business processes, analyze, evaluate and specify the existing situation
4. Ability to apply the data analysis methods and tools researching business environment, monitoring business processes in terms of productivity and establishing improvement activities
5. Ability to design e-business solutions to automatize processes and operations
6. Ability to apply existing software systems, platforms or frameworks adapting them according to the specific needs of the company and integrating with existing systems
7. Ability to create new e-business systems, maintain and develop the available ones applying programming, database control, multimedia and mobile technologies
8. Ability to organize online marketing campaigns and represent the company through multimedia and internet technologies and social networks
9. Ability to carry out projects working in a team or individually, applying work organization techniques and tools
10. Ability to communicate in the Lithuanian language and at least one foreign language and prepare formal documents
11. Ability to self-service training or continue education in universities.

Potential employers:

Keisti šrifto dydį