Studentų priėmimas: tel. 8 607 96 156

[:lt]Konkursinio balo sandara 2017 m.m[:]

[:lt]

Geriausiųjų eilė sudaroma pagal pagrindinius ir papildomus kriterijus.

Pagrindiniai kriterijai yra šie:

  1. pirmojo dalyko brandos arba stojamojo egzamino (pasiekimų) įvertinimas;
  2. antrojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;
  3. trečiojo dalyko brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys;

lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimas.
Papildomi kriterijai yra šie:

  1. tarptautinių ir šalies olimpiadų, konkursų I–III vietos laimėjimas;
  2. motyvacijos įvertinimas;
  3. profesinė patirtis (priimamiems į koleginių studijų technologinių mokslų studijų srities programas).

Pagrindiniai kriterijai taikomi priklausomai nuo studijų srities, krypties arba krypčių grupės, išskyrus lietuvių kalbos ir literatūros (iki 2012 metų – lietuvių (gimtosios) arba lietuvių (valstybinės) kalbos) brandos egzaminą, kurio įvertinimas yra privalomas visiems.

Stojantiesiems į koleginių studijų programas ir baigusiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas su pagyrimu arba baigusiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas ir turintiems ne mažesnį kaip vienerių metų darbo stažą pagal įgytą kvalifikaciją – 1 balas.

Nuo 2015 metų Lietuvoje įgiję vidurinį išsilavinimą ir pretenduojantys į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę:

Nuo 2016 metų Lietuvoje įgiję vidurinį išsilavinimą ir pretenduojantys į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas, turi būti išlaikę matematikos valstybinį brandos egzaminą, jeigu pretenduoja į visų studijų sričių (išskyrus menų) studijų programas.

[:]

Galimi darbdaviai: