Studentų priėmimas: tel. 8 607 96 156

Naudingos nuorodos

Europos Sąjungos portalas

Europos Sąjungos institucijos:

Europos Komisija

Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje

Europos Parlamentas

Europos Parlamento informacijos biuras Lietuvoje

Europos Vadovų taryba

Europos Sąjungos taryba

Lietuvos pirmininkavimas ES Tarybai

ES Teisingumo Teismas

Europos Centrinis bankas

Europos Audito Rūmai

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

ES Regionų komitetas

Europos ombudsmenas 

Oficialių Europos Sąjungos leidinių biuras

Leidiniai apie Europos Sąjungą: Bookshop

Europos aplinkosaugos agentūra

ES informacijos tinklai:

Europe Direct sistema (centrinė ES informacijos tarnyba: bendrieji klausimai apie ES)

Europe Direct informacijos centrai Lietuvoje

ES informacijos lentynos Lietuvos viešosiose bibliotekose

Seimo Europos informacijos biuras

Enterprise Europe tinklas (Europos verslo ir inovacijų tinklas)

Jūsų Europos Patarėjas (teisinės konsultacijos ir informacija judant ES erdvėje)

Jūsų Europa (patarimai ir pagalba ES piliečiams)

Europos vartotojų centras (vartotojų teisių gynimas ES šalyse)

Eurodesk. Žinau viską (ES jaunimo politika ir programos)

EURES (darbo salygos ir paieška Europoje)

FIN-NET (tarpvalstybiniai ginčai dėl finansinių paslaugų ES)

SOLVIT (skundų dėl neteisingo Vidaus rinkos teisės aktų taikymo nagrinėjimas)

Kontaktiniai centrai (formalumų tvarkymas paslaugų teikėjams: vidaus rinka)

ES informacija, programos, studijos Lietuvoje:

Lietuva Europos Sąjungoje (Lietuvos narystė ES ir Europos integracijos aktualijos)

ES struktūrinė parama Lietuvai

Programa „Europa piliečiams“

Švietimo mainų ir paramos fondas (ES iniciatyvos švietimo ir profesinio mokymo srityje)

Europass

Programa „Veiklus jaunimas“

Euroguidance (orientavimas karjerai Lietuvoje ir Europoje)

Studijų kokybės vertinimo centrai (NARIC)

Kauno technologijos universiteto Europos institutas

ES žiniasklaida:

EurActiv.com

EUobserver.com

EuropeanVoice.com

EUbusiness.com

Interneto dienoraščiai apie ES Darbas

ES institucijose:

Europos personalo atrankos tarnyba (EPSO)

Įsidarbinimas ES institucijose

Teisės aktai ir dokumentai:

Europos Sąjungos teisės aktai

Europos piliečių iniciatyva

Lisabonos sutartis

Konsoliduota Europos Sąjungos Sutartis

Europos Bendrijos Steigimo sutartis

Sutartis dėl Konstitucijos Europai (2004)

Lietuvos stojimo į ES sutartis (2003)

Nicos sutartis (2001)

Amsterdamo sutartis (1997)

Europos Sąjungos (Mastrichto) sutartis (1992)

Suvestinis Europos aktas (1986)

Europos Ekonominės bendrijos steigimo sutartis (1957)

Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartis (1957)

Europos Anglies ir plieno bendrijos steigimo sutartis (1951)

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE