(8 45) 46 03 22, (8 645) 04866

Priėmimo teisės aktai

Studentų priėmimo į Panevėžio kolegiją taisyklės
Studentų priemimo į Panevėžio kolegiją 2019 metais taisykles

Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2019 metais tvarkos aprašas
http://bakalauras.lamabpo.lt/konkursines-eiles-sudarymo-tvarkos-aprasas/

Pretenduojantiems stoti 2019 metais Į Aukštąsias mokyklas, mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai.
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/aaf74b408e0a11e7a3c4a5eb10f04386

Galimi darbdaviai:

Keisti šrifto dydį