(8 45) 46 03 22, (8 645) 04866

Priėmimo teisės aktai

Studentų priėmimo į Panevėžio kolegiją taisyklės:
Studentų priėmimo į Panevėžio kolegiją 2020 metais taisyklės

Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2020 metais tvarkos aprašas:
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/dd54181212e811eaad00dac7ebcb2435?jfwid=k2sbo3k1r

Pretenduojantiems stoti 2020 metais Į Aukštąsias mokyklas, mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai:
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/ea928a20cb5d11e9a56df936f065a619

 

Galimi darbdaviai:

Keisti šrifto dydį