Studentų priėmimas: tel. 8 607 96 156

Priėmimo teisės aktai

Studentų priėmimo į Panevėžio kolegiją 2022 m. taisyklės:
Studentų priėmimo į Panevėžio kolegiją 2022 metais taisyklės

Išsilavinimo ir kvalifikacijų, teikiančių teisę į aukštąjį mokslą ir įgytų pagal užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų švietimo programas, vertinimo ir akademinio pripažinimo tvarkos aprašas:
Išsilavinimo ir kvalifikacijų vertinimo ir akademinio pripažinimo tvarkos aprašas

Stojančiųjų į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojančiųjų į studijų stipendijas konkursinės eilės sudarymo 2022 metais tvarkos aprašas:
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/56ba28e0521e11ec86bdcb0a6d573b32?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=60dbe02c-5064-4fe7-8c18-d5aded15987e

Asmenų, pretenduojančių nuo 2022 metų į aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai:
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/629ff9f28e8711e7a5e2b345b086d377/HueNNhAUMM?jfwid=-jbu3hsaj3

Galimi darbdaviai: