(8 45) 46 03 22, (8 645) 04866

Priėmimo teisės aktai

Studentų priėmimo į Panevėžio kolegiją 2018 metais taisyklės

Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2018 metais tvarkos aprašas,
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/031d41d06deb11e6a014b8463e530a88
http://bakalauras.lamabpo.lt/studentams/stojantiesiems-2018/geriausiuju-eiles-sudarymo-tvarka/
 
Pretenduojantiems stoti 2019 metais Į Aukštąsias mokyklas, mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai.
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/aaf74b408e0a11e7a3c4a5eb10f04386

 

Galimi darbdaviai:

Keisti šrifto dydį