(8 45) 46 03 22, (8 645) 04866

Priėmimo teisės aktai

Studentų priėmimo į Panevėžio kolegiją taisyklės:
Studentų priėmimo į Panevėžio kolegiją 2021 metais taisyklės

Stojančiųjų į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojančiųjų į studijų stipendijas konkursinės eilės sudarymo 2021 metais tvarkos aprašas:
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/7192e4dc334e11eb8c97e01ffe050e1c?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=1f8d4644-28b6-4201-a7e5-8c55954fc52e

Asmenų, pretenduojančių nuo 2021 metų į aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalūs rodikliai:
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/629ff9f28e8711e7a5e2b345b086d377/HueNNhAUMM?jfwid=-jbu3hsaj3

Galimi darbdaviai:

Keisti šrifto dydį