(8 45) 46 03 22, (8 645) 04866

Elektroninio verslo technologijos

Studijų programos forma ir trukmė: nuolatinė 3 metai, ištęstinė 4 metai. Nuolatinė – 3,5 metų, ištęstinė – 4,5 metų ( jeigu pasirenkama gretutinė rinkodaros studijų programa).

Studijų programą vykdo: Panevėžio kolegijos Technologijos mokslų fakultetas.

Kvalifikacinis laipsnis ir profesinė kvalifikacija: Informatikos mokslų profesinis bakalauras.

Studijų programos apimtis kreditais: 180 ECTS kreditų (210 kreditų jeigu pasirenkama gretutinė rinkodaros studijų programa).

Kodėl verta rinktis šią programą: daugelis įmonių savo verslą bando perkelti į internetą,  pasitelkiant debesų ir mobiliųjų įrenginių technologijas, bet geriausiai tai gali padaryti šios srities specialistai. Šioje specialybėje įgyja kompetencijas kurti, palaikyti ir vystyti elektroninio verslo sprendimus, skirtus optimizuoti verslo procesus susijusius su paslaugų teikimu, veiklos organizavimu ir gamyba.

2020 m. priėmimas nebus vykdomas

Studijuojami dalykai

I kursas II kursas III kursas
Bendrieji koleginių studijų dalykai
Profesinė užsienio kalba Profesinės kalbos kultūra, vienas iš alternatyviai pasirenkamų dalykų:
Filosofija A1
Sociologija A1
Profesinė etika A1
Vienas iš alternatyviai pasirenkamų dalykų:
Taikomieji tyrimai A2
Psichologija A2
Studijų krypties dalykai
Praktinė informatika, Taikomoji matematika ir statistika, Fizika, Ekonomikos pagrindai*, Programavimo modulis, Internetinės technologijos, Diskrečioji matematika, Vadybos pagrindai* Duomenų gavyba ir analizė, Duomenų bazės ir informacinės sistemos, Elektroninio verslo platformos ir įrankiai, Saugus darbas ir civilinė sauga, Internetinių sistemų projektavimas, Kompiuterių tinklai, IT sauga, Rinkodara ir rinkos tyrimai* Teisė, Programų sistemų inžinerija
Kolegijos nustatyti ir pasirenkami dalykai
Du laisvai  pasirenkami dalykai iš direktoriaus įsakymu patvirtinto dalykų sąrašo:
PD1,PD2
Vienas iš alternatyviai pasirenkamų dalykų:
Multimedija ir kompiuterinis dizainas A3/ Karkasinis programavimas A3, Elektroninė rinkodara* A4/ Elektroninių parduotuvių kūrimas* A4,
Programavimas mobiliesiems įrenginiams A5/ Kompiuterių techninė ir programinė įranga A5,
Projektų valdymas* A6/ Inžinerinė ekonomika* A6, Lyderystė* A7/ Klientų valdymas* A7
Profesinės veiklos praktikos
Kompiuterinė, Internetinių sistemų valdymo Technologinė, Rinkos tyrimai ir analizė* Profesinė, Baigiamoji
Baigiamasis projektas
Gretutinės rinkodaros krypties studijų programos dalykai (7 semestras)
Reklamos gamybos technologijos, Integruota komunikacija ir kūrybinės strategijos, Rinkodaros kampanijų valdymas, Pardavimų valdymas
Profesinės veiklos praktikos
Baigiamoji praktika (rinkodaros krypties)
Baigiamasis darbas/projektas

Dėmesys praktikai: programoje numatytos mokomosios ir profesinės praktikos: kompiuterinė, internetinių sistemų valdymo, technologinė, rinkos tyrimų ir analizės, profesinė, baigiamoji. Praktinius įgūdžius studentai tobulina kolegijos kompiuterizuotose kabinetuose ir laboratorijose, miesto ir regiono įmonėse, organizacijose, kuriose įgaus verslo, programinių sistemų valdymo ir kūrimo įgūdžių.

Tarptautinių studijų galimybės: programos studentai turi galimybę studijuoti pagal ERASMUS  studentų mainų programą.

Karjeros galimybės: įgyta kvalifikacija yra tinkama darbui savarankiškai arba komandoje IT pareigose, susijusiose su elektroniniu verslo sprendimais, jų kūrimu, vystymų arba priežiūra: analitikas, projektuotojas, programuotojas, architektas, konsultantas, rinkodaros specialistas, administratorius ir pan.

Studijų programos tikslas – parengti programų sistemų inžinerijos specialistus, gebančius kurti, palaikyti ir vystyti elektroninio verslo sprendimus, skirtus optimizuoti verslo procesus susijusius su paslaugų teikimu, veiklos organizavimu ir gamyba.

Studijų rezultatai:

 1.     Įgys bendrąsias žinias reikalingas suprasti verslo aplinką ir procesus.
 2.     Įgys žinių apie programų sistemų kūrimą ir elektroninio verslo technologijas.
 3.     Gebės identifikuoti verslo procesus, juos analizuoti, įvertinti ir specifikuoti esamą padėtį.
 4.     Gebės taikyti duomenų analizės metodus ir įrankius tiriant verslo aplinką, stebint verslo procesus, vertinant darbo našumą ir nustatant tobulintinas veiklas.
 5.     Gebės projektuoti elektroninio verslo sprendimus, skirtus automatizuoti verslo procesus ar operacijas.
 6.   Gebės pritaikyti egzistuojančias programų sistemas, platformas ar karkasus, juos adaptuojant pagal specifinius įmonės poreikius ir integruojant su esamomis sistemomis.
 7.     Gebės kurti naujas elektroninio verslo sistemas, palaikyti ir vystyti esamas, taikant programavimo, duomenų bazių valdymo, multimedijų ar mobiliąsias technologijas.
 8.   Gebės organizuoti internetines rinkodaros kampanijas ir reprezentuoti įmonę pasitelkiant multimedijos ir interneto technologijas bei socialinius tinklus.
 9.     Gebės vykdyti projektus, dirbant komandoje ar individualiai, taikyti darbo organizavimo technologijas ir įrankius.
 10.   Gebės komunikuoti lietuvių kalba ir bent viena iš užsienio kalbų, rengti formalius dokumentus.
 11.   Gebės savarankiškai kelti kvalifikaciją arba tęsti mokslus aukštesnėse studijose.

 Svarbu. Po I kurso studentai gali pasirinkti gretutines studijas, mokslai pailgėja 1 semestru. Baigę studijas šalia pagrindinio laipsnio įgyja gretutinį kvalifikacinį laipsnį.

Elektroninio verslo technologijų studijų programa su gretutine rinkodaros kryptimi .

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE
Keisti šrifto dydį