(8 45) 46 03 22, (8 645) 04866

Finansai

Studijų programos forma ir trukmė: nuolatinė (3 metai), ištęstinė (4 metai).

Studijų programą vykdo: Panevėžio kolegijos Socialinių mokslų fakultetas.

Kvalifikacinis laipsnis ir profesinė kvalifikacija: suteikiamas finansų profesinis bakalauras.

Studijų programos apimtis kreditais: 180 ECTS kreditų.

2018 m. priėmimas į šią studijų programą nebus vykdomas.

Studijuojami dalykai

I kursas II kursas  III kursas
I semestras II semestras III semestras IV semestras V semestras VI semestras
Užsienio kalba Užsienio kalba Užsienio kalba Pinigai ir bankai Sociologijos pagrindai Auditas
Psichologijos pagrindai Taikomoji matematika Verslo ekonomika Finansų rinkos Įmonės finansų valdymas Investicijų valdymo praktika
Praktinė informatika Verslo teisė Finansų pagrindai Statistika Valdymo apskaita Baigiamoji praktika
Specialybės kalba ir dokumentų valdymas Darbo ir aplinkos sauga Finansinė apskaita Projektų valdymas Kompiuterizuota apskaita Baigiamasis darbas
Ekonomikos teorija Finansinė apskaita Mokesčiai Rinkodara Finansinė analizė Viešasis administravimas/ Politologija A3
Apskaitos pagrindai Verslo etika Finansinės apskaitos praktika Verslo organizavimo PMF praktika Verslo projektų praktika Tarptautiniai finansai/Taikomieji tyrimai A4
Vadybos pagrindai Specialybės įvado praktika įmonėse PD1 Draudimo pagrindai/Soc. apsaugos ekonomika A1 Karjeros valdymas/ Filosofija A2  

Dėmesys praktikai: studijų programos studentai praktikas dažniausiai atlieka šiose įmonėse: AB „DNB bankas“, AB „Swedbank“, Panevėžio miesto savivaldybė, Panevėžio rajono savivaldybė, AB „Seb bankas“, AB „Šiaulių bankas“ Panevėžio filialas.

Tarptautinių studijų galimybės: programos studentai turi galimybę studijuoti pagal ERASMUS  studentų mainų programą.

Karjeros galimybės: absolventai baigę studijas galės dirbti įmonių, įstaigų ir organizacijų buhalterinės apskaitos tarnybose, steigti buhalterinių paslaugų įmones ir teikti buhalterinės apskaitos tvarkymo paslaugas.

Studijų programos tikslas – rengti finansų specialistus, gebančius stebėti ir vertinti finansų sistemos procesus, atlikti finansinės veiklos analizę, priimti sprendimus ir numatyti finansinės veiklos perspektyvas.

Studijų rezultatai:

  1. Gebės paaiškinti finansų sistemos procesus.
  2. Pademonstruoti (pritaikyti) įgytas kompetencijas, sprendžiant finansų srities problemas.
  3. Atlikti finansinės veiklos analizę.
  4. Priimti sprendimus ir numatys veiklos perspektyvas.
  5. Perteikti informaciją.
  6. Tobulinti įgytus mokymosi įgūdžius, atsižvelgiant į nuolatinius rinkos pokyčius.

Galimi darbdaviai:

Keisti šrifto dydį