(8 45) 46 03 22, (8 645) 04866

Inžinerinė vadyba (Nauja!)

Inžinerinė vadyba

Studijų programos forma ir trukmė: nuolatinė (3 metai), nuolatinė vakarinė (3 metai), ištęstinė (4 metai).

Studijų programą vykdo: Panevėžio kolegijos Socialinių mokslų fakultetas.

Kvalifikacinis laipsnis ir profesinė kvalifikacija: Verslo vadybos profesinis bakalauras.

Studijų programos apimtis kreditais: 180 ECTS kreditų.

2019 m. priėmimas į nuolatinę ir ištęstinę studijų formas nuo Birželio 1 d. bendruoju priėmimu arba tiesiogiai.
Daugiau informacijos: Studijų programos 2019 m.

Dėmesys praktikai: studijų metu atliekamos praktikos: Pažintinė praktika, Inžinerinių  kompetencijų praktika, Verslo organizavimo praktika, Profesinė praktika, Verslo praktika įmonėje ir kt. profesinės veiklos praktikos. Partneriai: UAB „Bikuva“, UAB „Indastrus“, UAB „Jaukurai, UAB “Kasmonta“, AB „Klar GlassLietuva“, UAB „Litagra“, UAB „Profibus“.

Tarptautinių studijų galimybės: programos studentai turi galimybę studijuoti pagal ERASMUS  studentų mainų programą.

Programos tikslas: rengti kvalifikuotus profesinio bakalauro vadybos specialistus, gebančius savarankiškai surinkti inžinerinių paslaugų sferoje kylančių problemų sprendimui reikalingą inžinerijos srities informaciją ir priimti argumentuotus sprendimus, taikant vadybos ir inžinerijos žinias, principus ir metodus, dirbant inžinerinių paslaugų rinkoje pirkimo, pardavimo, gamybos sferose.

Kodėl verta rinktis šią programą: baigę studijas galėsite įsidarbinti  būsto renovavimo ir priežiūros įmonėse, specializuotose elektros, statybos, gamybos prekių ir paslaugų  įmonėse paslaugų pardavimų ir pirkimų vadybininkais, tiekėjais, vadovų asistentais. Taip pat galima tęsti studijas universitetuose ir gilinti žinias verslo vadybos srityje.

 

Galimi darbdaviai:

Keisti šrifto dydį