Studentų priėmimas: tel. 8 607 96 156

Inžinerinė vadyba

Studijų programos forma ir trukmė:  ištęstinė (4 metai).

Studijų programą vykdo: Panevėžio kolegijos Socialinių mokslų fakultetas.

Kvalifikacinis laipsnis ir profesinė kvalifikacija: Verslo vadybos profesinis bakalauras.

Studijų programos apimtis kreditais: 180 ECTS kreditų.

Inžinerinė vadyba – unikali studijų programa Lietuvoje, parengta įsiklausius į verslo poreikius.

Informacija stojantiesiems: Studentų priėmimas

Studijų kokybės vertinimo centro išvados: Peržiūrėkite čia

Studijuojami dalykai
I kursas  II kursas  III kursas 
I semestras II semestras III semestras IV semestras V semestras VI semestras
Profesinė užsienio kalba 1 Profesinė užsienio kalba 2 PD1 Antroji užsienio kalba 1 Antroji užsienio kalba  2
Įvadas į inžinerinės vadybos studijas Bendravimo psichologija Žmonių sauga ir aplinkos apsauga PD2 Kalbos kultūra ir dalykinė komunikacija
Taikomoji matematika ir statistika 1 Taikomoji matematika ir statistika 2 Verslo informacinės technologijos ir skaitmeninimas 2 Teisė Darnus vystymas Kokybės užtikrinimas
Verslumo pagrindai Vadyba Vadyba Pardavimų proceso valdymas Inžinerinių sprendimų ekonominis pagrindas 1 Inžinerinių sprendimų ekonominis pagrindas 2
Taikomoji fizika Pastatai ir inžinerinės sistemos 1 Pastatai ir inžinerinės sistemos 2 Pastatų ūkio valdymas
Verslo informacinės technologijos ir skaitmeninimas 1 Inžinerinė grafika ir Pastato informacinio modeliavimo (BIM) pagrindai 1 Inžinerinė grafika ir Pastato informacinio modeliavimo (BIM) pagrindai 2 Tiekimo grandinės valdymas 1 Tiekimo grandinės valdymas 2
Pažintinė praktika Verslo organizavimo praktika Inžinerinių kompetencijų praktika Profesinė praktika Verslo praktika įmonėje Baigiamoji praktika
Semestro projektas Baigiamasis projektas
Ištęstinių studijų: Studijuojami dalykai
I kursas  II kursas  III kursas  IV kursas 
I semestras II semestras III semestras IV semestras V semestras VI semestras VII semestras VIII semestras
Profesinė užsienio kalba 1 Profesinė užsienio kalba 2 PD1 Antroji užsienio kalba 1 Antroji užsienio kalba 2 Kalbos kultūra ir dalykinė komunikacija
Įvadas į inžinerinės vadybos studijas Verslumo pagrindai Žmonių sauga ir aplinkos apsauga Bendravimo psichologija
Taikomoji matematika ir statistika 1 Taikomoji matematika ir statistika 2 Darnus vystymas Pardavimų proceso valdymas Teisė
Vadyba Vadyba Verslo informacinės technologijos ir skaitmeninimas 2 Inžinerinių sprendimų ekonominis pagrindas 1 Inžinerinių sprendimų ekonominis pagrindas 2
Taikomoji fizika Pastatų ūkio valdymas Pastatai ir inžinerinės sistemos 1 Pastatai ir inžinerinės sistemos 2 Kokybės užtikrinimas
Verslo informacinės technologijos ir skaitmeninimas 1 Inžinerinė grafika ir Pastato informacinio modeliavimo (BIM) pagrindai 1 Inžinerinė grafika ir Pastato informacinio modeliavimo (BIM) pagrindai 2 Tiekimo grandinės valdymas 1 Tiekimo grandinės valdymas 2
Pažintinė praktika Verslo organizavimo praktika PD2 Inžinerinių kompetencijų praktika Profesinė praktika Verslo praktika įmonėje Baigiamoji praktika
Semestro projektas Baigiamasis projektas
Dėmesys praktikai: studijų metu atliekamos praktikos: Pažintinė praktika, Inžinerinių  kompetencijų praktika, Verslo organizavimo praktika, Profesinė praktika, Verslo praktika įmonėje ir kt. profesinės veiklos praktikos. Partneriai: UAB "Bikuva", UAB "Indastrus", UAB „Jaukurai, UAB “Kasmonta“, AB „Klar GlassLietuva“, UAB "Litagra", UAB „Profibus“. Tarptautinių studijų galimybės: programos studentai turi galimybę studijuoti pagal ERASMUS  studentų mainų programą. Programos tikslas: suteikti klasikinės ir išmaniosios vadybos žinių bei išugdyti gebėjimą šias žinias taikyti kartu su bazinių inžinerinių žinių, principų ir technologijų išmanymu dirbant inžinerinių paslaugų rinkoje gamybos, pirkimo, pardavimo sferose, savarankiškai ir bendradarbiaujant organizuoti projektų įgyvendinimą, asistuoti juos įgyvendinant verslo įmonėse ir viešojo valdymo institucijose. Kodėl verta rinktis šią programą: baigę studijas galėsite įsidarbinti  būsto renovavimo ir priežiūros įmonėse, specializuotose elektros, statybos, gamybos prekių ir paslaugų  įmonėse paslaugų pardavimų ir pirkimų vadybininkais, tiekėjais, vadovų asistentais. Taip pat galima tęsti studijas universitetuose ir gilinti žinias verslo vadybos srityje.  

Galimi darbdaviai: