(8 45) 46 03 22, (8 645) 04866

Kelių inžinerija

Studijų programos forma ir trukmė: nuolatinė (3 metai), nuolatinė sesijinė (3 metai),

Studijų programą vykdo: Panevėžio kolegijos Technologijos mokslų fakultetas.

Kvalifikacinis laipsnis ir profesinė kvalifikacija: Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras.

Studijų programos apimtis kreditais: 180 ECTS kreditų.

Programos tikslas: parengti specialistą, gebantį organizuoti ir techniškai vadovauti atliekant kelių statybos ir remonto darbus, taikyti optimalius ir saugius darbų vykdymo būdus, rengti nesudėtingus kelių ir kelio statinių projektus, palaikyti savo profesinę kompetenciją mokantis visą gyvenimą.

Studijų programa parengta ir bus vykdoma  bendradarbiaujant  Panevėžio kolegijai, AB „Panevėžio keliai“ ir   Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos.

2020 m. priėmimas į nuolatinę, nuolatinę sesijinę studijų formas nuo Birželio 1 d. bendruoju priėmimu arba tiesiogiai.

Studijuojami dalykai

I kursas II kursas III kursas
Bendrieji koleginių studijų dalykai
Profesinė užsienio kalba Profesinė kalbos kultūra
Vienas iš alternatyviai pasirenkamų dalykų:
Sociologija (A1)
Profesinė etika (A1)
Verslumo pagrindai
Studijų krypties dalykai
Informacinės technologijos
Chemija
Statybinės ir kelių tiesimo medžiagos
Taikomoji matematika
Inžinerinė braižyma
Kompiuterinė grafika
Taikomoji fizika
Geodezija
Taikomoji mechanika
Geotechnika
Hidraulika
Kelių projektavimas (Prj.)
Kelių statiniai
Aplinkos, žmonių ir priešgaisrinė sauga
Inžinerinės eismo saugumo priemonės
Kelių tiesimo technologijos (Prj.)
Kelių projektavimas
Kelių tiesimo technologijos
Gb konstrukcijų skaičiavimas (Prj.)
Ekonomika, normavimas ir sąmatos
Kelių eismo darbų organizavimas (Prj.)
Kolegijos nustatyti ir pasirenkami dalykai
Vienas iš alternatyviai pasirenkamų dalykų:
Miestų planavimas (A2)
Komunikavimas užsienio kalba (A2)
Darnioji urbanistika (A2)
Du laisvai pasirenkami dalykai iš direktoriaus įsakymu patvirtinto dalykų sąrašo:
PD1, PD2
Kelių tiesimo mašinos (A3)
Karjerai ir gamybinės bazės (A3)
Taikomieji tyrimai (A4)
Moksliniai tyrimai ir inovacijos inžinerijoje(A4)
Vadybos pagrindai (A5)
Projektų valdymas (A5)
Teisės pagrindai (A6)
Statybos teisė (A6)
Kelių priežiūra ir valdymas (A7)
Kelių remonto technologijos (A7)
Profesinės veiklos praktikos
Pažintinė praktika
Geodezijos praktika
Technologinė praktika
Gamybinė praktika
Verslo organizavimo praktika
Baigiamoji praktika
Baigiamasis projektas

Dėmesys praktikai: praktinius įgūdžius studentai tobulina kolegijos kompiuterizuotose auditorijose ir laboratorijose, profesinės veiklos praktikas atlieka darbo vietose, panašiose į tas, kurioms rengiamas specialistas – įvairiose kelių statybos
įmonėse bei organizacijose. Studijų programos strateginiai partneriai – AB Panevėžio keliai ir Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos.

Tarptautinių studijų galimybės: programos studentai turi galimybę studijuoti pagal ERASMUS+ studentų mainų programą.

Studijų programos tikslas – parengti specialistą, gebantį organizuoti ir techniškai vadovauti atliekant kelių statybos ir remonto darbus, taikyti optimalius ir saugius darbų vykdymo būdus, rengti nesudėtingus kelių ir kelio statinių projektus, palaikyti savo profesinę kompetenciją mokantis visą gyvenimą. Studijų programa parengta ir bus vykdoma bendradarbiaujant Panevėžio kolegijai, AB „Panevėžio keliai“ ir Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos.

Galimi darbdaviai:

Keisti šrifto dydį