(8 45) 46 03 22, (8 645) 04866

Kelių inžinerija

Studijų programos forma ir trukmė: ištęstinė (4 metai).

Studijų programą vykdo: Panevėžio kolegijos Technologijos mokslų fakultetas.

Kvalifikacinis laipsnis ir profesinė kvalifikacija: Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras.

Studijų programos apimtis kreditais: 180 ECTS kreditų.

Programos tikslas: parengti specialistą, gebantį organizuoti ir techniškai vadovauti atliekant kelių statybos ir remonto darbus, taikyti optimalius ir saugius darbų vykdymo būdus, rengti nesudėtingus kelių ir kelio statinių projektus, palaikyti savo profesinę kompetenciją mokantis visą gyvenimą.

Studijų programa parengta ir bus vykdoma  bendradarbiaujant  Panevėžio kolegijai, AB „Panevėžio keliai“ ir   Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos.

2019 m. priėmimas į ištęstinę studijų formas nuo Birželio 1 d. bendruoju priėmimu arba tiesiogiai.
Daugiau informacijos: Studijų programos 2019 m.

Studentai mokysis bendrųjų aukštojo mokslo dalykų (taikomoji matematika, užsienio kalba, taikomoji fizika, informacinės technologijos, taikomieji tyrimai, teisės pagrindai ir kt.) ir studijų krypties dalykų (geodezija, geotechnika, statybinės ir kelių tiesimo medžiagos, inžinerinė braižyba ir kompiuterinė grafika, kelių projektavimas, kelių statiniai, kelių tiesimo technologijos, konstrukcijų skaičiavimas, inžinerinės eismo saugumo priemonės, kelių tiesimo technologijos, darbų organizavimas, ekonomika, normavimas ir sąmatos, taikomoji mechanika, kelių priežiūra ir remontas ir kt.). Dalį studijų dalykai studentai rinksis pagal poreikius iš kolegijos pasiūlyto sąrašo.

Studijų plane numatytos kontaktinio darbo (tiek tiesioginio susitikimo su dėstytoju auditorijoje, tiek bendravimo nuotoliniu būdu) valandos ir studento savarankiško mokymosi (kursinių darbų ir baigiamojo projekto rengimas, dėstytojo skirtų užduočių atlikimas, pasiruošimas užsiėmimams ir kt.) valandos. Studentai atliks 6 praktikas, keturios iš jų vyks įmonėse, kurių veikla susijusi su kelių statyba, remontu, priežiūra.

 

Informacija ruošiama.

Galimi darbdaviai:

Keisti šrifto dydį