(8 45) 46 03 22, (8 645) 04866

Reklamos vadyba

Studijų programos forma ir trukmė: nuolatinė (3 metai), ištęstinė (4 metai)

Studijų programą vykdo: Panevėžio kolegijos Socialinių mokslų fakultetas

Kvalifikacinis laipsnis ir profesinė kvalifikacija: Verslo vadybos profesinis bakalauras

Studijų programos apimtis kreditais: 180 ECTS kreditų

2019 m. priėmimas į šią studijų programą nebus vykdomas.

Studijuojami dalykai 

I kursas II kursas III kursas
I semestras II semestras III semestras IV semestras V semestras VI semestras
Psichologija Užsienio kalba Užsienio kalba Teisė Teisė Integruota komunikacija
Užsienio kalba Dailės istorija Apskaitos ir finansų valdymas Reklamos teorijos pagrindai Rinkos tyrimai Reklamos pardavimų valdymas
Matematika ir statistika Kalbos kultūra ir dalykinė komunikacija Vadyba Verslo ekonomika Reklamos gamybos ir grafinės raiškos technologijos Projektų vadyba
Praktinė informatika Vadyba Reklamos teorijos pagrindai Rinkos tyrimai Reklamos pardavimų valdymas Baigiamoji praktika
Ekonomikos pagrindai Rinkodara Verslo ekonomika Reklamos gamybos ir grafinės raiškos technologijos Rinkos tyrimų mokomoji praktika Baigiamasis darbas
Aplinkos ir žmonių sauga Pažintinė praktika Verslo organizavimo praktika Reklamos vadybos praktika įmonėje Reklamos rengimo kompiuterinėmis programomis praktika Verslo etika; Reklamos estetika ir dizainas A3
Teisė Antroji užsienio kalba A1 Pasirenkamasis dalykas PD1 Pasirenkamasis dalykas PD2 Viešas administravimas; Informacijos valdymas A2

Dėmesys praktikai: studijų programos studentai dažniausiai atlieka praktikas šiose įmonėse: UAB „Kosmelita“, UAB „Panreklama“, UAB „Reklamos galimybių centras“, UAB „Stiliaus reklama“, UAB „Reklamos forma“.

Tarptautinių studijų galimybės: programos studentai turi galimybę studijuoti pagal ERASMUS  studentų mainų programą.

Karjeros galimybės: baigę šią studijų programą, specialistas įgis reklamos vadybininko profesinio bakalauro laipsnį ir galės dirbti pagal įgytą profesiją arba siekti aukštesnio išsilavinimo universitetinėse mokyklose.

Studijų programos tikslas – rengti reklamos vadybininkus, gebančius tirti rinką, planuoti ir organizuoti prekės (paslaugos) reklamą, vertinti prekės (paslaugos) reklamos eigą. Baigęs reklamos vadybos studijų programą, absolventas turės galimybę tęsti studijas aukštesnėse mokymo pakopose.

Studijų rezultatai:

  1. Gebės tirti prekės (paslaugos) rinką.
  2. Planuoti prekės (paslaugos) reklamą.
  3. Organizuoti prekės (paslaugos) reklamą.
  4. Vertinti prekės (paslaugos) reklamos veiksmus įmonėje.
  5. Tobulinti įgytus mokymosi įgūdžius, atsižvelgiant į nuolatinius rinkos pokyčius.

Galimi darbdaviai:

Keisti šrifto dydį