(8 45) 46 03 22, (8 645) 04866

Turizmo ir laisvalaikio vadyba

Studijų programos forma ir trukmė: nuolatinė (3 metai), ištęstinė (4 metai).

Studijų programą vykdo: Panevėžio kolegijos Socialinių mokslų fakultetas

Kvalifikacinis laipsnis ir profesinė kvalifikacija: Verslo vadybos profesinis bakalauras.

Studijų programos apimtis kreditais: 180 ECTS kreditų.

2020 m. priėmimas nebus vykdomas. 

Studijuojami dalykai

I kursas  II kursas  III kursas 
I semestras II semestras III semestras IV semestras V semestras VI semestras
Filosofija Saugus darbas ir civilinė sauga Užsienio klaba Užsienio klaba Įmonių valdymas ir finansai Visuotinė kokybės vadyba
Informacinės technologijos Užsienio kalba Ekonomika Ekskursijų rengimo, vedimo metodika ir kelionių organizavimas Reklamos ir leidybos pagrindai Laisvalaikio organizavimas
Profesinės kalbos kultūra Lietuvos geografija ir turizmo ištekliai Teisės pagrindai ir sutarčių teisė Turizmo produkto rinkodara ir rinkotyra Projektų vadyba Profesinė etika ir etiketas
Psichologija Verslumas Retorika ir derybų menas Turizmo rezervacinės ir informacinės sistemos

 

Verslo korespondencija (užsienio kalba) Baigiamoji profesinės veiklos praktika
Vadyba Lietuvos architektūros ir dailės istorija Ekskursijų rengimo, vedimo metodika ir kelionių organizavimas Pasaulio ir Lietuvos istorija Profesinės veiklos praktika III A7 Europos sąjungos turizmo politika ir strategija/ A8 Pirmoji medicinos pagalba
Turizmo pagrindai Pažintinė praktika įmonėje Profesinės veiklos praktika I Profesinės veiklos praktika II A4 Nevyriausybinių organizacijų vadyba/ A5 Kelionių agentūrų veikla/ A6 Kaimo turizmo pagrindai  
Užsienio kalba A1 Lietuvos  kultūros paveldas / A2 Lietuvių tautos menas / A3 Taikomoji matematika PD1 PD2    

Dėmesys praktikai: Studijų programos studentai dažniausiai atlieka praktikas šiose įmonėse: Panevėžio miesto dailės galerija, Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokykla, Rokiškio kultūros centras, Panevėžio bendruomenių rūmai, Panevėžio teatras „Menas“.

Tarptautinių studijų galimybės: programos studentai turi galimybę studijuoti pagal ERASMUS  studentų mainų programą.

Studijų tikslas: Ugdyti asmenybės humanistinę orientaciją, kritišką mąstymą, kultūrinį išprusimą, bendravimo laisvę ir atsakomybę renkantis vertybes. Pagrindinių vadybos mokslo teorijų ir koncepcijų žinojimas bei suvokimas. Kultūrinės aplinkos pažinimas ir suvokimas. Turizmo ir laisvalaikio sektoriaus poreikio vertinimas ir analizė. Turizmo ir laisvalaikio įmonių kūrimas ir organizavimas. Turizmo ir laisvalaikio paslaugų vykdymas užsienio kalba.

Studijų rezultatai:

 1. Žinos pagrindinės filosofijos, architektūros ir dailės mokslo teorijas, raidas ir kryptis, gebės jas apibūdinti ir identifikuoti įvairių krypčių meno objektus.
 2. Komunikuos raštu ir žodžiu, taikydamas profesinę terminiją, panaudos šiuolaikinių informacinių technologijų žinias renkant, analizuojant ir vertinant statistinius bei tyrimų duomenis.
 3. Žinos vadybos mokslo raidą ir tendencijas pasaulyje ir Lietuvoje, gebės apibūdinti vadybos ir ekonomikos mokslo teorijas, kategorijas, funkcijų esmę ir gebės taikyti jas praktinėje veikloje.
 4. Žinos rinkodaros principus ir vartotojų elgseną lemiančius veiksnius, suvoks finansų ir apskaitos valdymo metodus ir gebės juos taikyti.
 5. Žinos Lietuvos geografiją, papročių, tradicijų ir apeigų įvairovę, identifikuos turizmo gamtinius išteklius, gebės skirti Lietuvos regionų kultūrinius ypatumus.
 6. Žinos Lietuvos kultūros ir meno vystimosi tendencijas ir ypatumus, paaiškins pagrindinius pasaulio ir Lietuvos istorijos faktus, žinos ir gebės pristatyti Lietuvos kultūros paveldo objektus.
 7. Gebės tirti turizmo ir laisvalaikio veiklos poreikį ir organizavimą, įvertinti turizmo ir laisvalaikio verslo aplinką politiniu, ekonominiu, socialiniu ir kultūriniu požiūriu.
 8. Gebės savarankiškai įvertinti ir modeliuoti turizmo ir laisvalaikio procesus vietiniame, regioniniame, nacionaliniame lygmenyse, nustatys turizmo ir laisvalaikio užimtumo dėsningumus bei demonstruos originalumą plėtojant ir taikant naujas turizmo ir laisvalaikio užimtumo organizavimo idėjas.
 9. Žinos turizmo ir laisvalaikio sektoriaus reguliavimo teisinius ir veiklos reikalavimus, parengs įmonės steigimo dokumentaciją, sukurs įmonės verslo planą, turizmo ir laisvalaikio sektoriaus paslaugų paketus.
 10. Planuos, organizuos įmonės darbo procesą, vykdys projektinę veiklą, gebės užtikrinti veiklos kokybę, organizuos ir vykdys gido, kelionės vadovo darbą, taikys turizmo sektoriaus informacinių technologijų sistemas.
 11. Bendraus ir bendradarbiaus su verslo parneriais ir klientais ir gebės taikyti paslaugų aptarnavimo standartus.
 12. Laisvai komunikuos užsienio kalba raštu ir žodžiu, žinos ir gebės vartoti profesinį žodyną užsienio kalba, parengs ir ves ekskursijas užsienio kalba.

Galimi darbdaviai:

Keisti šrifto dydį