Studentų priėmimas: tel. 8 607 96 156

6-OJI TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ KONFERENCIJA MOKSLO IR STUDIJŲ TENDENCIJOS GLOBALIZACIJOS SĄLYGOMIS

Kviečiame Jus dalyvauti jau 6-ojoje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje

MOKSLO IR STUDIJŲ TENDENCIJOS GLOBALIZACIJOS SĄLYGOMIS (SCEDU’2018)

kuri vyks Panevėžio kolegijoje, Klaipėdos g. 3, Panevėžyje 2018 m. spalio 18 – 19 dienomis.

Konferencija siekiama suburti įvairių sričių mokslininkus tyrėjus, besidominčius globalizacijos iššūkiais mokslui ir studijoms. Konferencijos metu sudaromos sąlygos tarpdalykinei diskusijai apie globalizacijos poveikį technologijų, biomedicinos ir socialinių mokslų srityse. Organizatoriai tikisi, kad konferencijos dalyviams bus vertinga apžvelgti esamas akademinių tyrimų, susijusių su platesniu globalizacijos poveikiu visuomenei ir ekonomikai, tendencijas, aptarti pasiūlymus ir įžvalgas sprendžiant globalizacijos iššūkius.

​SCEDU’2018 skirta ne tik mokslinių tyrimų rezultatų aptarimui, bet ir platesnėms, tiek mokslinėms, tiek praktinėms diskusijoms globalizacijos fenomeno požiūriu.

Atrinkti konferencijos straipsniai bus publikuojami tarptautinėje duomenų bazėje (CEEOL) referuojamame moksliniame žurnale „Taikomieji tyrimai studijose ir praktikoje – Applied Research in Studies and Practice“ (https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1392).

Detalesnę informaciją rasite konferencijos interneto svetainėje adresu http://arsp.panko.lt
Kviečiame aktyviai registruotis ir dalyvauti konferencijoje, taip pat prašome šia informacija pasidalinti su kolegomis tiek Lietuvoje, tiek užsienyje.

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE