(8 45) 46 03 22, (8 645) 04866

Studentų priėmimas

Į Panevėžio kolegiją studentai 2019 metais priimami:

 

Išsami informacija šiais kontaktais:

Tel. (8 45) 46 77 87, mob. tel. 8 645 04 866, stojimas@panko.lt; www.panko.lt

Svarbu

2019 m. mažiausias stojamasis balas į Panevėžio kolegijos studijų programas – 4,3 (nepriklausomai nuo studijų finansavimo pobūdžio bei vidurinio išsilavinimo įgijimo metų).

Reikalavimai stojantiesiems į valstybės finansuojamas studijų vietas, įgijusiems vidurinį išsilavinimą:

2019 m.

2018 m.

2016, 2017 m.

2015 m.

2014 m. ir anksčiau: minimalus rodiklis yra vidurinį išsilavinimą liudijantis dokumentas.

Bendrojo priėmimo metu valstybės finansavimą lemia stojančiojo pažangumas, kuris išreiškiamas balais. Konkursinis balas apskaičiuojamas susumavus pažymių ir svertinių koeficientų sandaugas bei pridėjus papildomus balus.

Skrajutę galite persisiųsti čia: 2019 m. skrajutė

 

TIESIOGINIS PRIĖMIMAS Į LAISVAS VALSTYBĖS NEFINANSUOJAMAS VIETAS:

Prašymai teikiami Panevėžio kolegijos Studijų, karjeros ir užimtumo centre nuo gegužės 2 d. iki rugpjūčio 29 d. (Laisvės a. 23, 117 kab., Panevėžys).

Stojantieji asmeniškai arba per notariškai įgaliotą asmenį pateikia dokumentus:

* Nuo registracijos mokesčio atleidžiami abiejų tėvų neturintys asmenys, kuriems sutarties pasirašymo metu nėra sukakę 25 metai, taip pat asmenys, turintys 45 proc. ir mažesnį darbingumo lygį. Šie asmenys kartu su prašymu pateikia dokumentus, įrodančius teisę į šią lengvatą.

Priėmimo komisijos posėdis ir sutarčių su pakviestais studijuoti pasirašymas vyks rugpjūčio 30 d.
Pakviestas studijuoti asmuo, pasirašydamas sutartį su Panevėžio kolegija, turi būti susimokėjęs 30 eurų sutarties registravimo mokestį (galimas atsiskaitymas ir kolegijoje tik banko kortele).

Panevėžio kolegijos rekvizitai:
Įstaigos kodas 111968437
Banko kodas 73000 „Swedbank“ AB
Sąskaitos Nr. LT137300010074172424
Mokėjimo paskirtis – sutarties registravimo mokestis
Mokant būtina nurodyti: Studento vardas, pavardė ir asmens kodas

 

Detalesnė informacija:

Atsisiųsti: Studentų priėmimo į Panevėžio kolegiją 2018 metais taisyklės

Atsisiųsti: Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2018 metais tvarkos aprašas

Atsisiųsti: 2019 m. konkursinės eilės sudarymo tvarkos aprašas

Atsisiųsti: 2019 m. stojantiesiems minimalus rodiklai

Galimi darbdaviai:

Keisti šrifto dydį