(8 45) 46 03 22, (8 645) 04866

Socialinių mokslų fakultetas

Inžinerinės vadybos studijų programos  2019 (vertinimo išvados)

Inžinerinės vadybos studijų programos 2019 (vertinimo išvados)

ĮSAKYMAS DĖL VYKDOMŲ STUDIJŲ PROGRAMŲ AKREDITAVIMO 2018

Buhalterinės apskaitos studijų programos 2018 (vertinimo išvados)

Muzikos pedagogikos studijų programos tobulinimo planas

Pedagogikos studijų krypties programos, Muzikos pedagogikos savianalizės suvestinė

Galimi darbdaviai:

Keisti šrifto dydį