(8 45) 46 03 22, (8 645) 04866

Visuomenei

Panevėžio kolegija yra inovatyvi, aktyvi ir patraukli Lietuvos Respublikos valstybinė aukštoji mokykla, kurioje vykdomos mokslo žiniomis ir praktika grįstos aukštojo mokslo studijos, plėtojami taikomieji moksliniai tyrimai ir (arba) profesionalusis menas. 2016 m. kolegijoje studijavo 1,468 tūkst. studentų.

Informaciją apie 2018 m. bendrojo priėmimo į Kolegiją rezultatus galite rasti čia: http://bakalauras.lamabpo.lt/siu-metu-bendrajame-priemime-su-aukstosiomis-mokyklomis-pasirasytos-20-805-studiju-sutartys/

Lietuvos studijų ir mokymo programų registre įregistruotos 28 Panevėžio kolegijos koleginių studijų programos iš socialinių, technologijos, biomedicinos mokslų ir meno studijų sričių. Kolegija mokslo ir kultūros centras: organizuoja seminarus, konferencijas, kvalifikavimo tobulinimo renginius. Kolegija įgyvendina Mokymosi visą gyvenimą principą organizuodama moksleiviams – Karjeros pradžios konsultacijos; Jaunimui – aukštojo mokslo studijų programas; Senjorams – Aukštaitijos savišvietos akademijos renginius.

Kolegija siūlo verslui ir viešajam sektoriui – darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą; rinkos, mokslo taikomuosius tyrimus; nemokamus darbuotojus – studentus praktikose; konsultavimą; lanksčią studijų finansavimo sistemą; lanksčias studijų formas. Kolegija suteikia galimybes studentams, dėstytojams ir darbuotojams studijuoti Europos universitetuose; atlikti praktiką ir stažuotis Europos įmonėse.

Galimi darbdaviai:

Keisti šrifto dydį