Studentų priėmimas: tel. 8 607 96 156

Visuomenei

Panevėžio kolegija yra inovatyvi, aktyvi ir patraukli Lietuvos Respublikos valstybinė aukštoji mokykla, kurioje vykdomos mokslo žiniomis ir praktika grįstos aukštojo mokslo studijos, plėtojami taikomieji moksliniai tyrimai. 2021 m. kolegijoje studijavo 1,320 studentų.

Lietuvos studijų ir mokymo programų registre įregistruotos 20 Panevėžio kolegijos koleginių studijų programos iš socialinių, technologijos, biomedicinos mokslų studijų sričių. Kolegija yra mokslo ir kultūros centras: organizuoja seminarus, konferencijas, kvalifikavimo tobulinimo renginius. Kolegija įgyvendina Mokymosi visą gyvenimą principą organizuodama moksleiviams Karjeros pradžios konsultacijas; Jaunimui – aukštojo mokslo studijų programas; Senjorams – Aukštaitijos savišvietos akademijos renginius.

Kolegija suteikia galimybes studentams, dėstytojams ir darbuotojams studijuoti Europos universitetuose; atlikti praktiką ir stažuotis Europos įmonėse.

Galimi darbdaviai: