(8 45) 46 03 22, (8 645) 04866

Mokslo taikomoji veikla ir tyrimai

Panevėžio kolegija teikia mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros paslaugas socialinių ir technologijos mokslų kryptyse. Kolegijos dėstytojai ir darbuotojai gali atlikti vartotojų pasitenkinimo, lojalumo, konkurencinės aplinkos, sumaniosios specializacijos krypčių pritaikomumo tyrimus, aktualius regiono verslo institucijoms.

Bendradarbiaudami su verslu galime parengti įmonės poreikius atitinkančius reklamos kampanijų, verslo planus, atlikti naujų turizmo rinkos produktų tyrimus, alternatyvių energijos šaltinių taikymo pastatuose, pastatų energinių savybių (termovizijos) tyrimus.

Dalyvaujame Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) „Inočekių“ verslui programoje, esame pasirengę atlikti skaitmeninės statybos technologijų diegimo įmonėse, įmonės dokumentų, klientų, elektroninių pardavimų valdymo, „Debesų“ duomenų centro įmonėje techninių galimybių studijas ir kitus taikomuosius tyrimus pagal regiono įmonių poreikius.“

Galimi darbdaviai:

Keisti šrifto dydį