Studentų priėmimas: tel. 8 607 96 156

Finansinės ataskaitos 2010 m.

2010-12-31

Atsisiųsti: 2010-12-31 specialiosios lėšos

Atsisiųsti: 2010-12-31 pinigų srautų ataskaita

Atsisiųsti: 2010-12-31 grynojo turto pokyčių ataskaita

Atsisiųsti: 2010-12-31 veiklos rezultatų ataskaita

Atsisiųsti: 2010-12-31 finansinės būklės ataskaita

Galimi darbdaviai: