Studentų priėmimas: tel. 8 607 96 156

Apie kolegiją

Panevėžio kolegija – aukštoji valstybinė mokykla

Teisinė forma – viešoji įstaiga
Laisvės a. 23, LT-35200 Panevėžys
Kodas: 111968437
Duomenys kaupiami ir saugomi LR Juridinių asmenų registre

Panevėžio kolegija (toliau – Kolegija) yra Lietuvos Respublikos valstybinė aukštoji mokykla, kurioje vykdomos aukštosios koleginės studijos, plėtojami taikomieji moksliniai tyrimai ir (arba) profesionalusis menas.

Kolegijos veiklos etapai

  1. Kolegija įsteigta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 30 d. nutarimu Nr. 1376 ,,Dėl valstybinių Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos, Kauno technikos, Klaipėdos verslo ir technologijų, Panevėžio, Šiaulių, Vilniaus statybos ir dizaino, Vilniaus technikos ir Žemaitijos kolegijų steigimo“ (Žin., 2002, Nr. 86-3703).
  2. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr.ISAK-667 kolegijai leista teikti profesinio bakalauro laipsnį.
  3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 6 nutarimu Nr. 1429 „Dėl Panevėžio kolegijos pertvarkymo“ biudžetinė įstaiga Panevėžio kolegija pertvarkyta į viešąją įstaigą Panevėžio kolegija ir patvirtintas naujas kolegijos Statutas.

Kolegijos vizija

Moderni, socialiai atsakinga, skatinanti studentų verslumą, palaikanti darnų ir tvarų vystymąsi aukštojo mokslo ir studijų institucija – regiono taikomojo mokslo centras.

Kolegijos misija

Vykdome mokslo žiniomis ir praktiniais gebėjimais grįstas aukštojo mokslo studijas, suteikiančias studentams šiuolaikines kompetencijas, turinčias pridėtinę vertę
sumanioje visuomenėje. Telkiame regiono potencialą mokymosi visą gyvenimą principo įgyvendinimui ir mokslo taikomosios veiklos plėtrai.

Veiklos tikslai

Vertybės

Galimi darbdaviai: