(8 45) 46 03 22, (8 645) 04866

Apie kolegiją

Panevėžio kolegija – aukštoji valstybinė mokykla

Teisinė forma – viešoji įstaiga
Laisvės a. 23, LT-35200 Panevėžys
Kodas: 111968437
Duomenys kaupiami ir saugomi LR Juridinių asmenų registre

Panevėžio kolegija (toliau – Kolegija) yra Lietuvos Respublikos valstybinė aukštoji mokykla, kurioje vykdomos aukštosios koleginės studijos, plėtojami taikomieji moksliniai tyrimai ir (arba) profesionalusis menas.

Kolegijos veiklos etapai

  1. Kolegija įsteigta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 30 d. nutarimu Nr. 1376 ,,Dėl valstybinių Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos, Kauno technikos, Klaipėdos verslo ir technologijų, Panevėžio, Šiaulių, Vilniaus statybos ir dizaino, Vilniaus technikos ir Žemaitijos kolegijų steigimo“ (Žin., 2002, Nr. 86-3703).
  2. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr.ISAK-667 kolegijai leista teikti profesinio bakalauro laipsnį.
  3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 6 nutarimu Nr. 1429 „Dėl Panevėžio kolegijos pertvarkymo“ biudžetinė įstaiga Panevėžio kolegija pertvarkyta į viešąją įstaigą Panevėžio kolegija ir patvirtintas naujas kolegijos Statutas.

Kolegijos vizija

Inovatyvi, aktyvi, patraukli Lietuvos ir užsienio studentams aukštoji mokykla, pripažinta lyderė ugdant verslumą, telkiant visuomenę ir ūkio subjektus kurti studijų, verslo, mokslo sinergijas Panevėžio regiono ir šalies pažangai užtikrinti.

Kolegijos misija

Vykdyti mokslo žiniomis ir praktika grįstas aukštojo mokslo studijas, suteikiančias studentams šiuolaikines kompetencijas, turinčias ekonominę ir socialinę vertę sumanioje visuomenėje, lemiančias sėkmingą jų profesinę karjerą. Telkti regiono potencialą mokymosi visą gyvenimą principų įgyvendinimui ir mokslo taikomosios veiklos plėtrai.

Veiklos tikslai

Vertybės

Galimi darbdaviai:

Keisti šrifto dydį