Studentų priėmimas: tel. 8 607 96 156

Neformalusis švietimas

Neformalaus švietimo skyrius, esant reikalui mūsų programų dėstytojai, konsultuoja nuotoliniu būdu.

Nuotolinė informacija dėl:

Socialinių mokslų fakulteto vykdomų neformalaus švietimo programų: rimanta.pagiriene@panko.lt  Tel.: (8 45) 461 433; Mob.: 8 671 422 61

Technologijų mokslo fakulteto vykdomų neformalaus švietimo programų: daiva.balciuniene@panko.lt ,  tel. : (8-45) 460 322

__________________________________________________________________

Panevėžio kolegija, skatindama mokymosi visą gyvenimą veiklas, aktyviai vykdo neformalųjį švietimą, siūlydama įvairias bendrųjų ir profesinių kompetencijų tobulinimo programas, kursus bei renginius. Baigus mokymus išduodami Panevėžio kolegijos pažymėjimai.

Esame atviri potencialių klientų pasiūlymams, rengiame neformaliojo švietimo programas pagal institucijų poreikius. Kviečiame visus, norinčius  tobulinti savo kvalifikaciją, siūlyti mums temas, mokymų trukmę. Priėmimą į neformaliojo švietimo programas vykdome susiformavus minimalioms klausytojų grupėms.

BIOMEDICINOS MOKSLŲ FAKULTETAS

Biomedicinos mokslų fakultetas kviečia registruotis į planuojamas vykdyti neformaliojo švietimo mokymo programas.

(Visi mokymai vykdomi atsižvelgiant į pandeminės situacijos reikalavimus.)

DĖMESIO. MOKYMŲ KAINOS GALI KEISTIS. GALUTINĖ FIKSUOJAMA PASIRAŠANT MOKYMŲ SUTARTĮ.

1. Stažuotės kineziterapeutams.

Nuo 2021 m. gegužės 1 d. pradedamas visų iki šiol dar nelicencijuotų asmens sveikatos priežiūros specialistų, tame tarpe ir  kineziterapeutų, licencijavimas. Pažymėtina, kad kineziterapeutai, jei atitinkamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikė iki 2021 m. sausio 1 d., licencijas privalo įgyti iki 2022  m. gruodžio 31 d. Specialistas, kuris per pastaruosius 5 metus daugiau kaip dvejus metus nesivertė teisėta atitinkama asmens sveikatos priežiūros praktika, privalės atlikti atitinkamos trukmės stažuotę.

Panevėžio kolegijos Biomedicinos mokslų fakultetas pradeda organizuoti asmens sveikatos priežiūros specialistų, kineziterapeutų, stažuotes, siekiantiems gauti licencijas. Stažuotės vykdomos individualiai, jas baigus išduodamas pažymėjimas tinkamas licencijoms gauti.  Stažuotės laikas ir kaina priklauso nuo apimties, kuri gali būti 18 val., 36 val., 60 val. ir 72 val. 

Stažuočių kainos: 18 val. – 60 Eur.; 36 val. – 80 Eur; 60 val. – 100 Eur; 72 val. – 140 Eur. (kainos gali keistis)

Vykdoma išankstinė registracija.

Vykdoma išankstinė registracija, pildykite formą, dėl mokymų datų susisieksime grupei susiformavus: 

Registracija į kineziterapeutų stažuotes (spausti čia)

 

2. Operacinės slaugos programa.

480 val. (teorija – 80 val., praktika – 400 val.). Specializacijos neformalaus švietimo laipsnio nesuteikianti programa. Dalyviams būtina Bendrosios praktikos slaugytojo arba jai prilyginta profesinė kvalifikacija. Programos kaina klausytojui 240 Eur.

Vykdoma išankstinė registracija, pildykite formą, dėl mokymų datų susisieksime grupei susiformavus: 

Registracija į operacinės slaugos programą (spausti čia)

______________________________________________________________

3. Anestezijos ir intensyvios slaugos programa.

960 val. (teorija – 80 val., praktika 880 val.) Specializacijos neformalaus švietimo laipsnio nesuteikianti programa. Dalyviams būtina Bendrosios praktikos slaugytojo arba jai prilyginta profesinė kvalifikacija. Kaina klausytojui -300 Eur.

Mokymai planuojami susiformavus grupei.

Vykdoma išankstinė registracija, pildykite formą, dėl mokymų datų susisieksime grupei susiformavus: 

Registracija į anestezijos ir intensyvios slaugos mokymus (spausti čia)

______________________________________________________________

4. Psichikos sveikatos slaugos programa.

640 val. (teorija – 160 val., praktika – 480 val.). Specializacijos neformalaus švietimo laipsnio nesuteikianti programa. Dalyviams būtina Bendrosios praktikos slaugytojo arba jai prilyginta profesinė kvalifikacija. Kaina klausytojui -270 EUR.

Mokymai planuojami 2022 metų rudens semestre susiformavus grupei.

Vykdoma išankstinė registracija, pildykite formą, dėl mokymų datų susisieksime grupei susiformavus:

Registracija į psichikos sveikatos slaugos programą (spausti čia)

______________________________________________________________

5. Pirmoji medicinos pagalba :

5.1. Bendrosios praktikos slaugytojams ir burnos priežiūros specialistams.

2020 m. lapkričio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. 132 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos“ pakeitimas, kuriame į specialistų profesinės kvalifikacijos privalomojo tobulinimosi tikslinių programų sąrašą įtraukta privalomojo tobulinimosi tikslinė programa ,,Pirmoji medicinos pagalba“.

Biomedicinos mokslų fakultetas skelbia išankstinę registraciją į neformaliosios švietimo laipsnio nesuteikiančios programos „Pirmoji medicinos pagalba“ mokymus. Programa suderinta su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija ir įtraukta į sveikatos specialistų tobulinimo programų sąvadą.

Programa skirta bendrosios praktikos slaugytojams ir burnos priežiūros specialistams. Mokymų trukmė – 8 val. Kaina vienam asmeniui – 30 EUR.

Mokymai planuojami vykdyti savaitgaliais 2022 m. rudens semestre. Sėkmingai programą baigusiems įteikiamas Panevėžio kolegijos neformaliojo švietimo programos baigimo pažymėjimas.

Programa bus vykdoma tik susiformavus grupei, dalyviai bus informuojami asmeniškai.

Vykdoma išankstinė registracija, pildykite formą, dėl mokymų datų susisieksime grupėms susiformavus: 

Registracija į pirmosios medicinos pagalbos mokymus slaugytojams ir burnos priežiūros specialistams (Spausti čia).

5.2. Kineziterapeutams.

Programa skirta kineziterapeutams  Mokymų trukmė – 8 val. Kaina vienam asmeniui – 30 EUR.

Mokymai planuojami vykdyti savaitgaliais 2022 m. rudens semestre. Sėkmingai programą baigusiems įteikiamas Panevėžio kolegijos neformaliojo švietimo programos baigimo pažymėjimas.

Programa bus vykdoma tik susiformavus grupei, dalyviai bus informuojami asmeniškai.

Vykdoma išankstinė registracija, pildykite formą, dėl mokymų datų susisieksime grupėms susiformavus: 

Registracija į pirmosios medicinos pagalbos mokymus kineziterapeutams (spausti čia).

5.3. Skubiosios medicinos pagalbos paramedikams.

Programa skirta skubiosios medicinos pagalbos paramedikams Mokymų trukmė – 8 val. Kaina vienam asmeniui – 30 EUR.

Mokymai planuojami vykdyti savaitgaliais 2022 m. rudens semestre. Sėkmingai programą baigusiems įteikiamas Panevėžio kolegijos neformaliojo švietimo programos baigimo pažymėjimas.

Programa bus vykdoma tik susiformavus grupei, dalyviai bus informuojami asmeniškai.

Vykdoma išankstinė registracija, pildykite formą, dėl mokymų datų susisieksime grupėms susiformavus: 

Registracija į pirmosios medicinos pagalbos mokymus skubiosios medicinos pagalbos paramedikams (spausti čia).

__________________________________________________________

6. „ASMENINIO ASISTENTO” neformalaus švietimo mokymai.

Priėmus Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo pataisas,  nuo šių metų liepos 1 d. plečiama asmeninio asistento paslauga. Tikimasi, kad asmeninė pagalba žmonėms su negalia suteiks galimybes gyventi savarankiškai ir būti aktyvesniems visose gyvenimo srityse.

Pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus asmeninis asistentas turi būti išklausęs įžanginius individualios priežiūros personalo mokymus, jeigu neturi Socialinių paslaugų įstatyme nustatyto išsilavinimo arba nėra įgijęs socialinio darbuotojo padėjėjo, lankomosios priežiūros ar asmeninio asistento kvalifikacijos pagal socialinių darbuotojų padėjėjo, lankomosios priežiūros ar asmeninio asistento profesinio mokymo programą. Panevėžio kolegija parengė ir suderinusi su Socialinių paslaugų priežiūros Departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kviečia į 60 val. trukmės „ASMENINIO ASISTENTO” mokymus, kurie skirti asmeniniams asistentams, dirbantiems su žmonėmis turinčiais funkcinius sutrikimus. Mokymų apimtis – 60 val. Mokymų kaina dalyviui – 90 EUR. Mokymus baigusiems dalyviams išduodamas Panevėžio kolegijos neformalaus švietimo programos baigimo pažymėjimas.

Artimiausi mokymai planuojami 2022 metų rudens semestre susiformavus grupei. Mokymai pagal galimybes bus organizuojami nuotoliniu būdu.

Vykdoma išankstinė registracija, pildykite formą, dėl mokymų datų susisieksime grupei susiformavus: 

Registracija į asmeninio asistento mokymus (spausti čia)

______________________________________________________________

7. Gydytojo odontologo padėjėjas (gydytojo odontologo padėjėjo mokymo programa, skirta burnos higienistams, siekiantiems verstis gydytojo odontologo padėjėjo praktika.)

(120 val., 6 ECTS kreditai). Kaina 1 klausytojui – 320 EUR.

Priimami Burnos higienos profesinio bakalauro laipsnį turintys (arba anksčiau įgiję burnos higienisto aukštesnįjį išsilavinimą) asmenys. Mokymo programa suderinta su Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija.

Programos dalyviai įgyja teisę, teisės aktų nustatyta tvarka gauti galiojančią burnos priežiūros specialisto praktikos licenciją, suteikiančią teisę verstis burnos priežiūros specialisto praktika pagal gydytojo odontologo padėjėjo profesinę kvalifikaciją.

Vykdoma išankstinė registracija, pildykite formą, dėl mokymų datų susisieksime grupei susiformavus:

Registracija į gydytojo odontologo padėjėjo programą (spausti čia)

______________________________________________________________

SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS

2022 metų  sausio – kovo  mėn.  planuojami mokymai*

TAPYBINĖS INTERPRETACIJOS, apimtis 24 val., vadovas  – dailininkas Girmantas Rudokas.

Kaina dalyviui – 90 Eur  (įskaitant aprūpinimą medžiagomis).

APSKAITA KOMPIUTERIZUOTAI, apimtis 66 val., lektorė Ana Samuilova.  Kaina dalyviui – 180 Eur .

KAIP PASIEKTI GYVENIMO TIKSLUS: KELIAS Į FINANSINĘ SĖKMĘ, apimtis 24 val., lektorė Santa Vaškevičienė.  Kaina dalyviui – 70 Eur.

SEMINARAI (po 8 val.). Kaina dalyviui  – 20 Eur **

  • Asmeninė lyderystė (dr. D.Lipinskienė)
  • Emocinis saugumas darbe: vadybiniai ir psichologiniai aspektai  (R. Pagirienė, D. Ramanauskienė)
  • Investavimas vertybinių popierių biržose (Č. Bartkus)
  • Komunikacija su jaunąja karta: kaip susikalbėti ir įveiklinti (D. Urbonienė)
  • Vairuotojų darbo ir poilsio režimas bei vairavimo apskaitos vedimas  (dr. A. Tautkus)

Seminarai  ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojams:

  • Įtraukusis ugdymas lopšelyje – darželyje: vaikų fizinio ugdymo individualizavimas ir diferencijavimas (L. Kryževičienė, D. Ramanauskienė)
  • Judesio ir kalbos ugdymo ikimokykliniame amžiuje dermė imituojant gyvūnus ( L. Kryževičienė )
  • Skaitmeniniai mokymo objektai ikimokykliniame ugdyme: paieška ir kūrimas (R. Jonušauskienė)
  • Vaikų fizinis ugdymas įvairiais amžiaus tarpsniais (L. Kryževičienė)

* visi mokymai  ir seminarai  vyks susidarius 10-12 dalyvių, baigusiems išuodami Panevėžio kolegijos kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai

** įmonės/ įstaigos užsakymu taikoma sutartinė kaina

 Šiuo metu vykstantys  mokymai :

IKIMOKYKLINIS IR PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS (60 kreditų). Perkvalifikavimo modulis pedagogams (2021 spalis – 2022 birželis )

Daugiau informacijos  ir registracija el. paštu rimanta.pagiriene@panko.lt,  tel. 8 671 42261.

Technologijos mokslų fakultetas planuoja vykdyti neformalaus švietimo mokymų programas:

Ms Excel pažengusiems (Kontaktinių valandų skaičius – 24 a. val., Programos kaina – 80 EUR.)

Brėžinių braižymas ir modeliavimas AUTOCAD programa (Kontaktinių valandų skaičius – 36 a. val., Programos kaina – 120 EUR).

Erdvinis modeliavimas su SolidWorks programa (Kontaktinių valandų skaičius – 36 a. val., Programos kaina – 200 EUR).

Baziniai A++ energinio naudingumo klasės pastatų projektavimo pagrindai (Kontaktinių valandų skaičius – 20 a. val., Programos kaina – 200 EUR.)

Siemens valdiklių programavimas (Kontaktinių valandų skaičius – 36 a. val., Programos kaina – 400 EUR).

Registracija į programas pildant elektroninę formą: https://forms.gle/AH3CuMsJC54o7ap76

arba tel: (8 45) 46 03 22, (8 684) 74 717, (8 656) 62 106 ir el paštu: daiva.balciuniene@panko.lt.

Studijų programos

Galimi darbdaviai: