(8 45) 46 03 22, (8 645) 04866

Neformalusis švietimas

Neformalaus švietimo skyrius, esant reikalui mūsų programų dėstytojai, konsultuoja nuotoliniu būdu.

Nuotolinė informacija dėl:

Socialinių mokslų fakulteto vykdomų neformalaus švietimo programų: rimanta.pagiriene@panko.lt  Tel.: (8 45) 461 433; Mob.: 8 671 422 61

Biomedicinos mokslų fakulteto vykdomų neformalaus švietimo programų: vytautas.paliukas@panko.lt , tel. .(+370) 60796146 (iki 12 val.)

Technologijų mokslo fakulteto vykdomų neformalaus švietimo programų: daiva.balciuniene@panko.lt ,  tel. : (8-45) 460 322

__________________________________________________________________

Panevėžio kolegija, skatindama mokymosi visą gyvenimą veiklas, aktyviai vykdo neformalųjį švietimą, siūlydama įvairias bendrųjų ir profesinių kompetencijų tobulinimo programas, kursus bei renginius. Baigus mokymus išduodami Panevėžio kolegijos pažymėjimai.

Esame atviri potencialių klientų pasiūlymams, rengiame neformaliojo švietimo programas pagal institucijų poreikius. Kviečiame visus, norinčius  tobulinti savo kvalifikaciją, siūlyti mums temas, mokymų trukmę. Priėmimą į neformaliojo švietimo programas vykdome susiformavus minimalioms klausytojų grupėms.

BIOMEDICINOS MOKSLŲ FAKULTETAS

Biomedicinos mokslų fakultetas kviečia registruotis į 2021 metais planuojamas vykdyti neformaliojo švietimo mokymo programas.

1. Panevėžio kolegija skelbia priėmimą į stažuotes burnos higienistams ir odontologų padėjėjams.

Stažuotės skirtos atnaujinti profesinius įgūdžius, jų metu kartojamos žinios ir gebėjimai profesinės etikos, infekcijų kontrolės, pirmosios medicinos pagalbos, burnos bei dantų ligų ir profilaktikos temomis.

Stažuočių apimtys ir kaina dalyviui:

18 val. (kaina 90 EUR), 36 val. (kaina 175 EUR), 60 val. (kaina 235 EUR), 72 val. (kaina 310 EUR).

Numatoma stažuočių pradžia 2021-11-22 (stažuotės pabaigos data priklauso nuo reikalingų valandų skaičiaus). Susiformavus grupėms susisieksime asmeniškai.

Stažuočių dalyviams privaloma turėti ir pateikti galiojantį galimybių pasą.

Registuokitės šia nuoroda: https://forms.gle/v4ZJVJwk1o8R1exc6

2. Operacinės slauga. 480 val. (teorija – 80 val., praktika – 400 val.). Specializacijos neformalaus švietimo laipsnio nesuteikianti programa. Dalyviams būtina Bendrosios praktikos slaugytojo arba jai prilyginta profesinė kvalifikacija. Programos kaina klausytojui 240 Eur.

Vykdoma išankstinė registracija, pildykite formą, dėl mokymų datų susisieksime grupei susiformavus: https://forms.gle/x9SwJWjBJiUhho1Y8

3.  Gydytojo odontologo padėjėjas (120 val., 6 ECTS kreditai). Kaina 1 klausytojui – 250 EUR.

Priimami Burnos higienos profesinio bakalauro laipsnį turintys (arba anksčiau įgiję burnos higienisto aukštesnįjį išsilavinimą) asmenys. Mokymo programa suderinta su Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija.

Planuojama preliminari mokymų pradžia – 2021 m. rugsėjo 28 d., pabaiga 2021 spalio 28 d. Susidarius grupei užsiregistravusius dalyvius informuosime asmeniškai.

Mokymai bus vykdomi atsižvelgiant į pandeminės situacijos reikalavimus, dalyviams mokymų metu būtinas galiojantis galimybių pasas.

Registruokitės pildydami šią formą:

Registracija į  Gydytojo odontologo padėjėjo programą: https://forms.gle/Wa6QNtb9rDqvzBrs5

3. 2020 m. lapkričio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. 132 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos“ pakeitimas, kuriame į specialistų profesinės kvalifikacijos privalomojo tobulinimosi tikslinių programų sąrašą įtraukta privalomojo tobulinimosi tikslinė programa ,,Pirmoji medicinos pagalba“.

Biomedicinos mokslų fakultetas skelbia išankstinę registraciją į neformaliosios švietimo laipsnio nesuteikiančios programos „Pirmoji medicinos pagalba“ mokymus. Programa suderinta su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija ir įtraukta į sveikatos specialistų tobulinimo programų sąvadą.

Programa skirta bendrosios praktikos slaugytojams ir burnos priežiūros specialistams. Mokymų trukmė – 8 val. Kaina vienam asmeniui – 20 EUR.

Mokymai planuojami vykdyti savaitgaliais 2021 m. rudens semestre. Sėkmingai programą baigusiems įteikiamas Panevėžio kolegijos neformaliojo švietimo programos baigimo pažymėjimas.

Programa bus vykdoma tik susiformavus grupei, dalyviai bus informuojami asmeniškai.

Registracija į „Pirmosios medicinos pagalbos“ programą: https://forms.gle/BEmE286W71z1g3BT6

Mokymai bus vykdomi atsižvelgiant į pandeminės situacijos reikalavimus, dalyviams mokymų metu būtinas galiojantis galimybių pasas.

SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS

PANEVĖŽIO KOLEGIJA  KVIEČIA Į  DAILĖS MOKYMUS

„TAPYBINĖS INTERPRETACIJOS“

Mokymų „TAPYBINĖS INTERPRETACIJOS“  apimtis 24 val., vadovas  – dailininkas Girmantas Rudokas.

Mokymų tikslas –  supažindinti dalyvius su įvairiomis tapybos technikomis, tapymu ant plokštuminio bei tūrinio pagrindo.

Temos:

  • Spalvos, jų maišymas. Bandomieji etiudai liejimo ir pastozine technikomis. Formatas 30×40.
  • „Abstraktus peizažas“. Tapyba akriliniais dažais ant klijuotos drobelės pastozine technika. Formatas 40×60.
  • „Gėlės žiedas“. Tapyba ant tūrinio pagrindo (medinio kubelio) akriliniais dažais  mišria technika. Formatas 10x10x10.
  • „Vasaros puokštė“. Tapyba ant sintetinio šilko tekstiliniais dažais. Formatas 40×50.

Mokymai vyks  2021 m. birželio mėn.,  antradieniais ir ketvirtadieniais, 17.10 – 20.00 val., adresu: Panevėžio kolegija, Laisvės a. 23.

Pradžia  – 2021 m. birželio 8 d., 17.00 val

Kaina dalyviui –   90 Eur, įskaitant aprūpinimą medžiagomis .

Baigusiems  mokymus bus išduodami Panevėžio kolegijos  kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.

Vadovaujantis galiojančias teisės aktais dėl pandemijos dalyviams mokymų metu būtina turėti ir galiojantį galimybių pasą.

Papildoma informacija ir  registracija  iki 2021 m birželio 2 d. el paštu rimanta.pagiriene@panko.lt

Mob.: 8 671 422 61

PANEVĖŽIO KOLEGIJA KVIEČIA Į MEDIATORIŲ MOKYMUS 

Mediatorių mokymų apimtis – 40 akad. val.  Programa parengta vadovaujantis „Mokymų mediacijos tema minimalių reikalavimų sąrašu“, patvirtintu Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1R-289.

Mokymai vyks nuotoliniu būdu 2021 m. kovo – gegužės mėn., po darbo  ir šeštadieniais.

Pradžia  – 2021 m. kovo 24 d., 18.00 val

Kaina dalyviui –   280 Eur. Baigusiems  mokymus bus išduodami Panevėžio kolegijos  kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.

Papildoma informacija ir  registracija  iki 2021 m kovo 12 d. el paštu  rimanta.pagiriene@panko.lt

Mob.: 8 671 422 61

Šiuo metu nuotoliniu būdu vykstantys  mokymai :

IKIMOKYKLINIS IR PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS (90 keditų). Perkvalifikavimo modulis pedagogams.

ANGLŲ KALBA (C lygis, 40 val., įmonės užsakymu).

2021 metų I-me pusmetyje planuojamas priėmimas:

MEDIATORIŲ MOKYMAI (40 val., nuotoliniu būdu) nuo 2021-03-24 (registracija iki 2021-03-12). Kaina dalyviui – 280 Eur.

APSKAITA KOMPIUTERIZUOTAI (66 val.). Kaina dalyviui – 180 Eur.

APSKAITA VIEŠAJAME SEKTORIUJE (60 val.). Kaina dalyviui – 140 Eur.

VERSLO ASPSKAITOS PRADMENYS (92 val.). Kaina dalyviui – 200 Eur.

TAPYBA ANT ŠILKO (20 val.) Kaina dalyviui – 100 Eur.

SEMINARAI ( po 8 val.) Kaina dalyviui  – 20 Eur

  • Asmeninė lyderystė
  • Komandinis darbas
  • Komunikacija su jaunąja karta: kaip susikalbėti ir įveiklinti
  • IT integravimas į ugdymą ikimokykliniame amžiuje
  • Judesio ir kalbos ugdymo dermė imituojant gyvūnus
  • Vaikų fizinis ugdymas įvairiais amžiaus tarpsniais

Daugiau informacijos   ir registracija el. paštu rimanta.pagiriene@panko.lt,  tel. 8 671 42261.

Technologijos mokslų fakultetas planuoja vykdyti neformalaus švietimo mokymų programas:

Ms Excel pažengusiems (Kontaktinių valandų skaičius – 24 a. val., Programos kaina – 80 EUR.)

Brėžinių braižymas ir modeliavimas AUTOCAD programa (Kontaktinių valandų skaičius – 36 a. val., Programos kaina – 120 EUR).

Erdvinis modeliavimas su SolidWorks programa (Kontaktinių valandų skaičius – 36 a. val., Programos kaina – 200 EUR).

Baziniai A++ energinio naudingumo klasės pastatų projektavimo pagrindai (Kontaktinių valandų skaičius – 20 a. val., Programos kaina – 200 EUR.)

Siemens valdiklių programavimas (Kontaktinių valandų skaičius – 36 a. val., Programos kaina – 400 EUR).

Registracija į programas pildant elektroninę formą: https://forms.gle/AH3CuMsJC54o7ap76

arba tel: (8 45) 46 03 22, (8 684) 74 717, (8 656) 62 106 ir el paštu: daiva.balciuniene@panko.lt.

Studijų programos

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE
Keisti šrifto dydį