(8 45) 46 03 22, (8 645) 04866

Neformalusis švietimas

Panevėžio kolegija, skatindama mokymosi visą gyvenimą veiklas, aktyviai vykdo neformaliojo  švietimo kvalifikacijos tobulinimo programas, kursus bei renginius. Baigus mokymus išduodami Panevėžio kolegijos pažymėjimai.

Esame atviri potencialių klientų pasiūlymams, rengiame neformaliojo švietimo programas pagal institucijų poreikius. Kviečiame visus, norinčius  tobulinti savo kvalifikaciją, siūlyti mums temas, mokymų trukmę. Priėmimą į neformalaus švietimo programas vykdome susiformavus minimalioms klausytojų grupėms, esame atviri organizacijų pasiūlymams darbuotojų grupių apmokymams pagal mūsų parengtas programas, rengiame ir vykdome neformaliasias mokymų programas pagal įmonių ir organizacijų poreikius.

Šiuo metu aktualūs kvietimai:

Panevėžio kolegija 2019 metų pavasarį skelbia registraciją į neformalaus švietimo programas (mokymai startuos suformavus grupes, apie konkrečias mokymų pradžios datas, reikalingus dokumentus informuosime užsiregistravusius dalyvius asmeniškai).

Biomedicinos srities programos (suderintos su LR Sveikatos apsaugos ministerija)

 1. „Slaugytojo padėjėjas“ mokymai. Apimtis 360 val. Kaina vienam dalyviui 300 Eur. Šios mokymo programos dalyviai gali būti asmenys, turintys ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą. Šią mokymo programą baigęs specialistas įgyja teisę dirbti slaugytojo padėjėju visų lygių asmens sveikatos priežiūros įstaigose.
 2. „Anestezija ir intensyvioji slauga“. Trukmė 960 val. Kaina dalyviui 300 Eur.
 3. ,,Operacinė slauga“. Trukmė 480 val. Kaina dalyviui 240 Eur.
 4. „Psichikos sveikatos slauga“. Trukmė 480 val. Kaina dalyviui 240 Eur.
 5. „Gydytojo odontologo padėjėjas“ . Trukmė 120 val. Kaina dalyviui 250 Eur. Reikalingas dalyvio išsilavinimas: Burnos higienos profesinio bakalauro laipsnis (arba burnos higienisto profesinė kvalifikacija). Baigus programą įgyjama teisė dirbti gydytojo odontologo padėjėju.
 6. Stažuotės Burnos priežiūros specialistams. Stažuotės apimtys ir kainos dalyviui – 18 val. (kaina 90 EUR), 36 val. (kaina 175 EUR), 60 val. (kaina 235 EUR), 90 val. (kaina 380 EUR).
 7. Stažuotės Gydytojo odontologo padėjėjams. Stažuotės apimtys ir kaina dalyviui – 18 val. (kaina 90 EUR), 36 val. (kaina 175 EUR), 60 val. (kaina 235 EUR), 90 val. (kaina 380 EUR).
 8. „Masažo pagrindai“. Trukmė 160 val., kaina 280 Eur dalyviui. Mokymai skirti asmenims baigusiems medicinos, odontologijos, odontologinės priežiūros, reabilitacijos, kineziterapijos, ergoterapijos, bendrosios praktikos slaugos, slaugos, akušerijos, grožio terapijos, kosmetologijos, higieninės ir dekoratyvinės kosmetologijos, taikomosios fizinės veiklos studijų programas. Šią mokymo programą baigęs specialistas įgyja teisę dirbti masažuotoju savarankiškai arba visų lygių asmens sveikatos priežiūros įstaigose.

Registracija el. paštu rimanta.pagiriene@panko.lt nurodant programą, kurios mokymuose pageidaujate dalyvauti, savo vardą ir pavardę, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą. Telefonas pasiteiravimui: (+370) 67142261.

Socialinių mokslų srities programos 

 1. Nauja! Gidų kursai. Trukmė  250 valMokymų pradžia – 2019 m. spalio 1 d.trukmė – apie 6 mėn. Kaina dalyviui 250 Eurų.
 2. Perkvalifikavimo modulis pedagogams „Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas“, apimtis 90 kreditų.  Kaina  dalyviui nuo 782 iki 1170 Eur  (priklausomai nuo galimybės įskaityti ankstesnių studijų rezultatus) .
 3. Mokymai „Apskaita kompiuterizuotai“. Trukmė  66 val. Kaina dalyviui 60-70 Eur (priklausomai nuo dalyvių skaičiaus).
 4. Mokymai „Taikomoji dailė“. Trukmė 60 val. Kaina dalyviui apie 100  Eur (priklausomai nuo dalyvių skaičiaus).
 5. Seminaras „Ikimokyklinio/priešmokyklinio  amžiaus vaikų judrieji žaidimai“, 8 val. Kaina dalyviui 10 Eur.

Registracija el. paštu rimanta.pagiriene@panko.lt, nurodant mokymų programą savo vardą ir pavardę, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą. Telefonas pasiteiravimui: (+370) 671042261.

Technologijos mokslų srities programos

 1. Prezentacijos kūrimas ir pristatymas: žvilgsnis iš auditorijos. Seminaras. 12 akademinių valandų (2 dienos). Kaina – 30 Eur dalyviui (minimali grupė – 10 dalyvių)
 2. REGISTRACIJA BAIGTA. Brėžinių braižymas ir darbas su kompiuterizuota programa AUTOCAD. Trukmė 53 akademinės valandos. Kaina dalyviui-60 Eur (minimali grupė – 5 dalyviai).

Registracija el. paštu rimanta.pagiriene@panko.ltnurodant programą, kurios mokymuose pageidaujate dalyvauti, savo vardą ir pavardę, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą. Telefonas pasiteiravimui: (+370) 671042261.

Studijų programos

Galimi darbdaviai:

Keisti šrifto dydį