(8 45) 46 03 22, (8 645) 04866

Neformalusis švietimas

Neformalaus švietimo skyrius, esant reikalui mūsų programų dėstytojai, konsultuoja nuotoliniu būdu.

Nuotolinė informacija dėl:

Socialinių mokslų fakulteto vykdomų neformalaus švietimo programų: rimanta.pagiriene@panko.lt  Tel.: (8 45) 461 433; Mob.: 8 671 422 61

Biomedicinos mokslų fakulteto vykdomų neformalaus švietimo programų: vytautas.paliukas@panko.lt , tel. .(+370) 60796146 (iki 12 val.)

Technologijų mokslo fakulteto vykdomų neformalaus švietimo programų: daiva.balciuniene@panko.lt ,  tel. : (8-45) 460 322

__________________________________________________________________

Panevėžio kolegija, skatindama mokymosi visą gyvenimą veiklas, aktyviai vykdo neformalųjį švietimą, siūlydama įvairias bendrųjų ir profesinių kompetencijų tobulinimo programas, kursus bei renginius. Baigus mokymus išduodami Panevėžio kolegijos pažymėjimai.

Esame atviri potencialių klientų pasiūlymams, rengiame neformaliojo švietimo programas pagal institucijų poreikius. Kviečiame visus, norinčius  tobulinti savo kvalifikaciją, siūlyti mums temas, mokymų trukmę. Priėmimą į neformaliojo švietimo programas vykdome susiformavus minimalioms klausytojų grupėms.

BIOMEDICINOS MOKSLŲ FAKULTETAS

Biomedicinos mokslų fakultetas kviečia registruotis į planuojamas vykdyti neformaliojo švietimo mokymo programas.

(Visi mokymai vykdomi atsižvelgiant į pandeminės situacijos reikalavimus, dalyviams mokymų metu būtinas galiojantis galimybių pasas)

1. Stažuotės kineziterapeutams.

Nuo 2021 m. gegužės 1 d. pradedamas visų iki šiol dar nelicencijuotų asmens sveikatos priežiūros specialistų, tame tarpe ir  kineziterapeutų, licencijavimas. Pažymėtina, kad kineziterapeutai, jei atitinkamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikė iki 2021 m. sausio 1 d., licencijas privalo įgyti iki 2022  m. gruodžio 31 d. Specialistas, kuris per pastaruosius 5 metus daugiau kaip dvejus metus nesivertė teisėta atitinkama asmens sveikatos priežiūros praktika, privalės atlikti atitinkamos trukmės stažuotę.

Panevėžio kolegijos Biomedicinos mokslų fakultetas pradeda organizuoti asmens sveikatos priežiūros specialistų, kineziterapeutų, stažuotes, siekiantiems gauti licencijas. Stažuotės vykdomos individualiai, jas baigus išduodamas pažymėjimas tinkamas licencijoms gauti.  Stažuotės laikas ir kaina priklauso nuo apimties, kuri gali būti 18 val., 36 val., 60 val. ir 72 val. 

Stažuočių kainos: 18 val. – 60 Eur.; 36 val. – 80 Eur; 60 val. – 100 Eur; 72 val. – 140 Eur. (kainos gali keistis)

Vykdoma išankstinė registracija, pildykite formą, dėl mokymų datų susisieksime grupei susiformavus: https://forms.gle/YkzpQ1ZyPpMP9VDP9 

______________________________________________________________

2. Stažuotės burnos higienistams ir odontologų padėjėjams.

Stažuotės skirtos atnaujinti profesinius įgūdžius, jų metu kartojamos žinios ir gebėjimai profesinės etikos, infekcijų kontrolės, pirmosios medicinos pagalbos, burnos bei dantų ligų ir profilaktikos temomis.

Stažuočių apimtys ir kaina dalyviui:

18 val. (kaina 90 EUR), 36 val. (kaina 175 EUR), 60 val. (kaina 235 EUR), 72 val. (kaina 310 EUR).(kainos gali keistis)

Stažuočių dalyviams privaloma turėti ir pateikti galiojantį galimybių pasą.

Vykdoma išankstinė registracija, pildykite formą, dėl mokymų datų susisieksime grupei susiformavus: https://forms.gle/v4ZJVJwk1o8R1exc6

______________________________________________________________

3. Operacinės slaugos programa.

480 val. (teorija – 80 val., praktika – 400 val.). Specializacijos neformalaus švietimo laipsnio nesuteikianti programa. Dalyviams būtina Bendrosios praktikos slaugytojo arba jai prilyginta profesinė kvalifikacija. Programos kaina klausytojui 240 Eur.

Vykdoma išankstinė registracija, pildykite formą, dėl mokymų datų susisieksime grupei susiformavus: https://forms.gle/x9SwJWjBJiUhho1Y8

______________________________________________________________

4. Anestezijos ir intensyvios slaugos programa.

960 val. (teorija – 80 val., praktika 880 val.) Specializacijos neformalaus švietimo laipsnio nesuteikianti programa. Dalyviams būtina Bendrosios praktikos slaugytojo arba jai prilyginta profesinė kvalifikacija. Kaina klausytojui -300 Eur.

Vykdoma išankstinė registracija, pildykite formą, dėl mokymų datų susisieksime grupei susiformavus:  https://forms.gle/AXvN4tDBNBkPqqQL7

______________________________________________________________

5. Psichikos sveikatos slaugos programa.

640 val. (teorija – 160 val., praktika – 480 val.). Specializacijos neformalaus švietimo laipsnio nesuteikianti programa. Dalyviams būtina Bendrosios praktikos slaugytojo arba jai prilyginta profesinė kvalifikacija. Kaina klausytojui -270 EUR.

Vykdoma išankstinė registracija, pildykite formą, dėl mokymų datų susisieksime grupei susiformavus: https://forms.gle/LmkQjeBYUWLRN9qu8

______________________________________________________________

6. Pirmoji medicinos pagalba bendrosios praktikos slaugytojams ir burnos priežiūros specialistams.

2020 m. lapkričio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. 132 „Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos“ pakeitimas, kuriame į specialistų profesinės kvalifikacijos privalomojo tobulinimosi tikslinių programų sąrašą įtraukta privalomojo tobulinimosi tikslinė programa ,,Pirmoji medicinos pagalba“.

Biomedicinos mokslų fakultetas skelbia išankstinę registraciją į neformaliosios švietimo laipsnio nesuteikiančios programos „Pirmoji medicinos pagalba“ mokymus. Programa suderinta su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija ir įtraukta į sveikatos specialistų tobulinimo programų sąvadą.

Programa skirta bendrosios praktikos slaugytojams ir burnos priežiūros specialistams. Mokymų trukmė – 8 val. Kaina vienam asmeniui – 30 EUR.

Mokymai planuojami vykdyti savaitgaliais 2021 m. rudens semestre. Sėkmingai programą baigusiems įteikiamas Panevėžio kolegijos neformaliojo švietimo programos baigimo pažymėjimas.

Programa bus vykdoma tik susiformavus grupei, dalyviai bus informuojami asmeniškai.

Vykdoma išankstinė registracija, pildykite formą, dėl mokymų datų susisieksime grupei susiformavus: https://forms.gle/BEmE286W71z1g3BT6

______________________________________________________________

7. „ASMENINIO ASISTENTO“ neformalaus švietimo mokymai.

Priėmus Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo pataisas,  nuo šių metų liepos 1 d. plečiama asmeninio asistento paslauga. Tikimasi, kad asmeninė pagalba žmonėms su negalia suteiks galimybes gyventi savarankiškai ir būti aktyvesniems visose gyvenimo srityse.

Pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus asmeninis asistentas turi būti išklausęs įžanginius individualios priežiūros personalo mokymus, jeigu neturi Socialinių paslaugų įstatyme nustatyto išsilavinimo arba nėra įgijęs socialinio darbuotojo padėjėjo, lankomosios priežiūros ar asmeninio asistento kvalifikacijos pagal socialinių darbuotojų padėjėjo, lankomosios priežiūros ar asmeninio asistento profesinio mokymo programą. Panevėžio kolegija parengė ir suderinusi su Socialinių paslaugų priežiūros Departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kviečia į 60 val. trukmės „ASMENINIO ASISTENTO“ mokymus, kurie skirti asmeniniams asistentams, dirbantiems su žmonėmis turinčiais funkcinius sutrikimus. Mokymų apimtis – 60 val. Mokymų kaina dalyviui – 90 EUR. Mokymus baigusiems dalyviams išduodamas Panevėžio kolegijos neformalaus švietimo programos baigimo pažymėjimas. Mokymų dalyviams privaloma turėti ir pateikti galiojantį galimybių pasą.

Vykdoma išankstinė registracija, pildykite formą, dėl mokymų datų susisieksime grupei susiformavus: https://forms.gle/41NYuJtC7RXYQrkq9 

______________________________________________________________

SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS

2021 metų  lapkričio – gruodžio  mėn.  planuojami mokymai :

TAPYBINĖS INTERPRETACIJOS, apimtis 24 val., vadovas  – dailininkas Girmantas Rudokas. Kaina dalyviui –   90 Eur, įskaitant aprūpinimą medžiagomis (mokymai vyks susidarius 10-12 dalyvių grupei).

SEMINARAI ( po 8 val.).  Kaina dalyviui  – 20 Eur .

  • Emocinis saugumas darbe: vadybiniai ir psichologiniai aspektai
  • Asmeninė lyderystė
  • Komunikacija su jaunąja karta: kaip susikalbėti ir įveiklinti
  • Skaitmeniniai mokymo objektai ikimokykliniame ugdyme: paieška ir kūrimas“
  • Judesio ir kalbos ugdymo dermė imituojant gyvūnus
  • Vaikų fizinis ugdymas įvairiais amžiaus tarpsniais

Šiuo metu vykdomi mokymai :

  • IKIMOKYKLINIS IR PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS (60 kreditų). Perkvalifikavimo modulis pedagogams (mokymai vyksta nuo 2021-10-01)
  • VERSLO ASPSKAITOS PRADMENYS (92 val.) (2021-10-05 iki 2021-12-09).

Daugiau informacijos  ir registracija el. paštu rimanta.pagiriene@panko.lt,  tel. 8 671 42261.

Technologijos mokslų fakultetas planuoja vykdyti neformalaus švietimo mokymų programas:

Ms Excel pažengusiems (Kontaktinių valandų skaičius – 24 a. val., Programos kaina – 80 EUR.)

Brėžinių braižymas ir modeliavimas AUTOCAD programa (Kontaktinių valandų skaičius – 36 a. val., Programos kaina – 120 EUR).

Erdvinis modeliavimas su SolidWorks programa (Kontaktinių valandų skaičius – 36 a. val., Programos kaina – 200 EUR).

Baziniai A++ energinio naudingumo klasės pastatų projektavimo pagrindai (Kontaktinių valandų skaičius – 20 a. val., Programos kaina – 200 EUR.)

Siemens valdiklių programavimas (Kontaktinių valandų skaičius – 36 a. val., Programos kaina – 400 EUR).

Registracija į programas pildant elektroninę formą: https://forms.gle/AH3CuMsJC54o7ap76

arba tel: (8 45) 46 03 22, (8 684) 74 717, (8 656) 62 106 ir el paštu: daiva.balciuniene@panko.lt.

Studijų programos

Galimi darbdaviai:

Keisti šrifto dydį