Studentų priėmimas: tel. 8 607 96 156

Studentų priėmimas

Kviečiame studijuoti Panevėžio kolegijoje. Panevėžio kolegija – savarankiška valstybinė aukštoji mokykla, orientuota į kokybiškas aukštojo mokslo studijas ir praktinę veiklą. Kolegija vykdo mokslo žiniomis ir praktiniais gebėjimais grįstas aukštojo mokslo studijas, jums suteiksiančias šiuolaikines kompetencijas, turinčias pridėtinę vertę sumanioje visuomenėje.

Savo žinias jums perduos kompetentingi dėstytojai, atvykstantys ir iš kitų miestų. Didelis dėmesys studijų metu skiriamas praktikai. Kolegija tikslingai orientuojasi į darbo rinkos poreikių tenkinimą Panevėžio regione, todėl yra itin vertinama praktikų kokybė. Šiuo metu kolegija yra pasirašiusi beveik tris šimtus bendradarbiavimo sutarčių su įvairiais darbdaviais. Pastebima kryptinga tendencija, kad dauguma kolegijos studentų įsidarbina įmonėse, kuriose jie atliko praktiką.

Teorinius ir praktinius įgūdžius galėsite pritaikyti tarptautinių praktikų ERASMUS+ metu. Visi pageidaujantys turi galimybę įsikurti renovuotame studentų bendrabutyje nutolusiame nuo miesto centro vos 10 min pėstute atstumu.

Panevėžio kolegijoje jums siūloma 19 pirmos pakopos profesinio bakalauro studijų programų, bei viena trumpųjų studijų programa.

Bendrasis priėmimas vykdomas per LAMA BPO
Tiesioginis priėmimas adresu Laisvės a. 23 – 118 kab., Panevėžys.
Teiraukitės tel. 8 607 96 156

Studijų programos 2022 m.
Metinės studijų kainos
Priėmimo datos
Priėmimo teisės aktai
Balo skaičiuoklė

Finansinė parama:
Paskolos
Socialinės stipendijos
Stipendijos neįgaliesiems

Studijų aplinka:
Bendrabutis
Praktikos
Tarptautiškumas

Panevėžio kolegijos studentų priėmimo tarnyba:
Laisvės a. 23, 118 kab.
Mob. (8 607) 96 156
El. p.: stojimas@panko.lt

Konsultantė:
Laima Astrauskienė
laima.astrauskiene@panko.lt

Galimi darbdaviai: