Studentų priėmimas: tel. 8 607 96 156

Tarptautiškumas

Panevėžio kolegija aktyviai dalyvauja tarptautinėse veiklose: vykdo studentų, dėstytojų ir personalo mainus, organizuoja tarptautines mokslines konferencijas. Kolegija dalyvauja tarptautinių organizacijų veikloje, sudaro dvišalio bendradarbiavimo sutartis, dalyvauja įvairiose tarptautinėse programose ir projektuose.

Panevėžio kolegija yra itin aktyvi Erasmus+ programos dalyvė. Kolegija turi Erasmus+ sutarčių su daugiau nei 80 organizacijų. Prisijungdami prie Europos geros kaimynystės iniciatyvos, kolegija glaudžiai bendradarbiauja su mokymo institucijomis iš Lenkijos ir Latvijos.

Panevėžio kolegijai suteikta „ERASMUS AUKŠTOJO MOKSLO CHARTIJA 2021-2027“. Su dokumentu galite susipažinti: Erasmus Chartija

NARYSTĖ

Panevėžio kolegija yra šių tarptautinių asociacijų ir tinklų narė:

EURASHE (Europos aukštųjų neuniversitetinių mokyklų asociacija);
UASNET (Europos taikomųjų mokslų universitetų tinklas);
HANSE-PARLAMENT (Smulkų ir vidutinį verslą, prekybos rūmus bei mokslo įstaigas vienijantis tinklas );
UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT (tarptautinis tinklas, vienijantis socialinės atsakomybės principus įgyvendinančias organizacijas);
ENQA (Europos kokybės agentūrų tinklas);
ENPHE (Europos aukštojo mokslo kineziterapijos tinklas);
CCEEVEIL (China and Central & East European Vocational Education International league).

Galimi darbdaviai: