Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Tarptautiškumas

Panevėžio kolegija aktyviai dalyvauja tarptautinėse veiklose: vykdo studentų, dėstytojų ir personalo mainus, organizuoja tarptautines mokslines konferencijas. Kolegija dalyvauja tarptautinių organizacijų veikloje, sudaro dvišalio bendradarbiavimo sutartis, dalyvauja įvairiose tarptautinėse programose ir projektuose.

Erasmus+

Panevėžio kolegija yra itin aktyvi Erasmus+ programos dalyvė. Kolegija turi Erasmus+ sutarčių su daugiau nei 80 organizacijų. Prisijungdami prie Europos geros kaimynystės iniciatyvos, kolegija glaudžiai bendradarbiauja su mokymo institucijomis iš Lenkijos ir Latvijos.

Panevėžio kolegijai suteikta „ERASMUS AUKŠTOJO MOKSLO CHARTIJA 2021-2027“. Su dokumentu galite susipažinti: Erasmus Chartija

Plačiau apie Erasmus+

Projektai

Panevėžio kolegija vykdo ir dalyvauja įvairiuose tarptautiniuose projektuose, tokiuose kaip:

Plačiau apie vykdomus ir įvykdytus projektus

NARYSTĖ

Panevėžio kolegija yra šių tarptautinių asociacijų ir tinklų narė:

EURASHE (Europos aukštųjų neuniversitetinių mokyklų asociacija);
UASNET (Europos taikomųjų mokslų universitetų tinklas);
HANSE-PARLAMENT (Smulkų ir vidutinį verslą, prekybos rūmus bei mokslo įstaigas vienijantis tinklas );
UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT (tarptautinis tinklas, vienijantis socialinės atsakomybės principus įgyvendinančias organizacijas);
ENQA (Europos kokybės agentūrų tinklas);
ENPHE (Europos aukštojo mokslo kineziterapijos tinklas);
CCEEVEIL (China and Central & East European Vocational Education International league).

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE