Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Ieškoti:


Biblioteka

Panevėžio kolegijos biblioteka – integrali kolegijos dalis, teikianti informacines paslaugas kolegijos bendruomenės nariams. Savo veikloje biblioteka vadovaujasi Lietuvos Respublikos Aukštojo mokslo ir Bibliotekų įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, bibliotekiniais standartais, kolegijos Statutu, direktoriaus įsakymais ir bibliotekos nuostatais.

Pagrindinės veiklos kryptys
• Kaupia spaudinių ir kitų dokumentų fondą, garantuojantį kolegijai galimybę vykdyti studijų programas, tobulinti dėstytojų kvalifikaciją.
• Teikia paslaugas vartotojams, susijusias su informacijos ištekliais, jų paieška.
• Išduoda dokumentus panaudai abonemente, skaitykloje.
• Atsako į temines, bibliografines užklausas.
• Teikia bibliografinę informaciją apie naujai gautus leidinius.
• Konsultuoja vartotojus eLABa PDB ir ETD klausimais
• Moko naudotis bibliotekos bei pasaulio informaciniais ištekliais (mokslinės informacijos duomenų bazėmis, elektroninėmis knygomis ir kt.).
• Teikia mokamas paslaugas: spaudinių fragmentų kopijavimo, spausdinimo spausdintuvu, skenavimo, laminavimo.

Bibliotekos padaliniai
• Centrinė biblioteka, Laisvės a. 23, Panevėžys
• Bibliotekos filialas, Klaipėdos g. 29, Panevėžys

Materialinė bazė
Bendras kolegijos bibliotekos patalpų plotas 440 m2. Bibliotekos padaliniuose yra 45 vartotojams skirtos darbo vietos (iš jų 31 kompiuterizuotos). Bibliotekos padaliniuose yra kopijavimo aparatai, spausdintuvai, laminavimo įranga. Šios priemonės naudojamos teikiant mokamas paslaugas vartotojams.

Fondai: 2024 m. sausio 1 d. bibliotekos fondą sudarė 52013 fiz. vnt. 36581 pavad. įvairių dokumentų: knygų, serialinių, elektroninių ir kt. Biblioteka prenumeruoja 21 pavadinimo periodinius leidinius, VGTU, KTU, VDU, Vitae Litera, KVK, KU elektronines knygas, yra įsigijusi licenciją prie Skillsoft IT el. knygų kolekcijos Technology and Development Books, kuri suteikia galimybę IT studijų krypties dėstytojams ir studentams naudotis daugiau kaip 9000 pavadinimų el. knygų informacinių technologijų mokslų tematika. Kolegijos bendruomenės nariai turi galimybę naudotis Lietuvos standartų departamento elektroniniais standartais (52 tūkst. vnt.), kurie yra prieinami per Kolegijos virtualią biblioteką. Prenumeruoja EBSCO Publishing, EBSCO eBook Academic Collection,Emerald Engineering eJournals Collection,  Taylor&Francis mokslinės informacijos duomenų bazes.

Dalyvaujame
• LABT Lietuvos akademinių bibliotekų tinklas. Nuo 2003 m.
• LKBA Lietuvos kolegijų bibliotekų asociacija. Nuo 2004 m.
• LMBA Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacija. Nuo 2011 m.
• eLABa Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos konsorciumas. Nuo 2010 m.

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE