Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Šiaurės lietuvos valstybinių kolegijų integruotų plėtros strategijų parengimas, didinant atskaitomybę visuomenei bei tobulinant valdymo sistemą (VP1-2.1-ŠMM-04-K-01-001)

2011-10-10

Projekto vykdytojas: Šiaulių valstybinė kolegija

Partneriai: Panevėžio kolegijos

Projekto finansavimas: ES fondas

Projekto tikslinė grupė – ŠK ir PK tarybų, akademinių tarybų, fakultetų tarybų nariai, administracijos darbuotojai.

Panevėžio kolegijos tarybos ir akademinės tarybos nariams – 15 vietų

Fakultetų tarybos ir administracijos darbuotojams – 15 vietų.

Eil. nr. Projekto veiklos pavadinimas
1.1.1. Koleginių studijų plėtros Šiaurės Lietuvos regione galimybių studijos parengimas ir pristatymas ŠK bei PK bendruomenėms
1.1.2. ŠK ir PK integruotų plėtros strategijų 2011-2020 m. parengimas ir pristatymas
1.1.3. ŠK ir PK integruotų plėtros strategijų leidyba
1.1.4. ŠK ir PK integruotų plėtros strategijų 2011-2020 m. valorizacijos planų parengimas
1.2.1. Lietuvos mokslo ir studijų politikos ir ilgalaikės plėtros strategijos, strateginės vadybos seminarai
1.2.2. Strateginio valdymo seminarai
Seminaras tarybos, akademinės tarybos nariams (15)
1.2.1. Lietuvos mokslo ir studijų politikos ir ilgalaikės plėtros strategijos, strateginės vadybos seminarai.
Seminaras „Teisinis viešųjų įstaigų reglamentavimas ir strateginių dokumentų analizė“ (8 ak. val.).
Seminaras „ES patirtis mokslo ir studijų sistemos plėtros strategijoje“ (2011-06-10; 8 ak. val.).
Seminaras „Studijų integracija į Europos mokslinių tyrimų ir aukštojo mokslo erdves“ (8 ak. val.).
Seminaras „Aukštųjų mokyklų socialinės partnerystės plėtra: inovacijos ir taikomoji mokslinė veikla“ ( 8 ak. val.).
Seminaras „Strateginė vadyba“ (8 ak. val.).
Seminaras „Kokybės valdymas“ (8 ak. val.).
Seminaras „Efektyvus vadovavimas ir sprendimų priėmimas“ (8 ak. val.).
Seminaras „Kompleksinis institucijos įvaizdžio formavimas“ (8 ak. val.).
Seminaras „Krizių ir laiko vadyba“ (8 ak. val.).
1.2.2. Strateginio valdymo seminarai. fakultetų tarybų nariai (10), administracijos darbuotojai (5)
Seminaras „Lyderystės vaidmuo strategijos formulavime“ (8 ak. val.).
Seminaras „Strategijos formulavimas: komandinis darbas“ (8 ak. val.).
Seminaras „SSGG formavimo matrica“ ( 8 ak. val.).
Seminaras „Organizacijos strategijos formavimas“ (8 ak. val.).
Seminaras „Strateginis planavimas ir įgyvendinimas“ (8 ak. val.).
Seminaras „Strateginė pokyčių vadyba“ (8 ak. val.).
Seminaras „Inovacijų reikšmė strategijų formulavimui“ (8 ak. val.).
Seminaras „Mokslinės veiklos vadyba strateginio valdymo kontekste“ (8 ak. val.).
Seminaras „Organizacinės komunikacijos vaidmuo integruotos plėtros kontekste“ (8 ak. val.).

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE