Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

„Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų formalizavimas Lietuvos aukštojo mokslo institucijose“

2012-08-28

Startuoja Mykolo Romerio universiteto (MRU) koordinuojamas projektas

„Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų formalizavimas Lietuvos aukštojo mokslo institucijose“ Nr. VP1-2.1-ŠMM-04-K-03-004, kuriuo siekiama perduoti MRU įgytą patirtį vertinant ir pripažįstant neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytas kompetencijas Lietuvos aukštojo mokslo institucijoms.

Projekto metu partnerinės institucijos įsidiegs suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo sistemas, kas leis joms sukurti sąlygas suaugusiesiems kreiptis į aukštojo mokslo institucijas dėl neformaliojo mokymosi pasiekimų įvertinimo ir kompetencijų pripažinimo, ir įgyti aukštąjį išsilavinimą nestudijuojant to, kas buvo išmokta neakademinėje aplinkoje.

Projekto metu pirmiausia vyks bendrieji mokymai ir mokymai, skirti neformaliojo mokymosi pasiekimų vertinimo ir kompetencijų pripažinimo procedūrai bei neformaliojo mokymosi pasiekimų vertinimo metodams ir modeliams partnerinių institucijų dėstytojams. Dėstytojų vaidmuo projekte yra ypatingai svarbus dėl jiems numatomos atsakomybės – pasibaigus mokymams jie turės būti metodologiškai pasirengę vertinti kandidatų kompetencijas ir gebės apmokyti suaugusiuosius savo institucijose, kaip parengti neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų aplankus, o vėliau ir įvertinti kandidatų parengtus aplankus laikantis oficialios procedūros reikalavimų. Mokymų dalyviai įgis žinių apie vertinimo modelius, taikomus užsienio šalių ir Lietuvos aukštųjų mokyklų praktikoje vertinant suaugusiųjų neakademinėje aplinkoje įgytas kompetencijas, gebės konsultuoti kandidatus vertinimo metodų klausimais, gebės juos taikyti savo institucijoje ir sukurti tokio mokymosi kompetencijų vertinimo modelį savo institucijai bei įvertinti kandidato kompetencijų aplanką.

Į projekto veiklas yra įtraukta 11 Kolegijos dėstytojų ir darbuotojų.

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE