Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

„Aukštųjų mokyklų studentų ugdymo karjerai ir karjeros stebėsenos modelių plėtotė ir įdiegimas, su studentais dirbančių profesinio orientavimo specialistų kvalifikacijos tobulinimas, jiems skirtų priemonių sukūrimas (I etapas)“

2012-08-31

Projekto kodas – VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-001
Bendra projekto suma – 10 743 937 Lt.
Projekto įgyvendinimo trukmė – 36 mėn.
Projekto pradžia – 2010 m. balandžio 22 d.
Projekto pabaiga – 2013 m. balandžio 22 d.

2010 m. balandžio 22 d. buvo pasirašyta sutartis tarp Europos socialinio fondo agentūros direktoriaus Povilo Česonio ir Vilniaus universiteto rektorius akademiko Benedikto Juodkos dėl projekto „Aukštųjų mokyklų studentų ugdymo karjerai ir absolventų karjeros stebėsenos modelių plėtotė ir įdiegimas, su studentais dirbančių profesinio orientavimo specialistų kvalifikacijos tobulinimas, jiems skirtų priemonių sukūrimas (I etapas)“ administravimo ir įgyvendinimo.

Projektą įgyvendins Vilniaus Universiteto Karjeros centras kartu su 12 universitetų, 15 kolegijų ir Lietuvos pramonininkų konfederacija. Projektas apims apie 77 proc. Lietuvos studentų ir aprėps visas studijų sritis.

Gebėjimas pačiam dirbančiajam valdyti asmeninę karjerą šiandien įvardijama kaip viena svarbiausių bendrųjų kompetencijų (Career Guidance: A Handbook for Policy Makers, 2004). Studijų aukštosiose mokyklose etapas – vienas iš svarbiausių individo karjerai, kadangi tuo metu priimami svarbūs sprendimai susiję su profesijos pasirinkimu, įsidarbinimu. Todėl aukštojo mokslo sistema taip pat turi prisidėti prie studentų karjeros valdymo gebėjimų stiprinimo, bei iškylančių karjeros problemų šalinimo. 2004–2006 m. ES struktūrinių fondų parama suteikė impulsą karjeros paslaugų sistemos kūrimui Lietuvos aukštosiose mokyklose, tačiau vis dar nepakankamai dėmesio skiriama karjeros valdymo kompetencijų sistemingam ugdymui, trūksta metodinių priemonių, neparengti ugdymo paslaugų užtikrinimo kokybės standartai, nėra parengtų karjeros valdymo kompetencijų ugdymui reikalingų asmenybės pažinimo metodikų, nėra sukurtos vieningos įgytų karjeros valdymo kompetencijų vertinimo sistemos, trūksta karjeros valdymui reikalingų šiuolaikiškų informacinių šaltinių, neparengta ir neįdiegta visą aukštąjį mokslą apimanti absolventų karjeros stebėsenos sistema.

Projekto tikslas – siekti nacionalinės profesinio orientavimo sistemos užbaigtumo, sukuriant ir įdiegiant visiems aukštųjų mokyklų studentams prieinamą ir jų poreikius atitinkantį karjeros valdymo paslaugų modelį ugdymo karjerai, karjeros konsultavimo, karjeros informavimo, karjeros vertinimo ir absolventų karjeros stebėsenos srityse.

Projekto uždaviniai:

Laukiami rezultatai:

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE