Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

„Neformaliu būdu įgytų kompetencijų formalizavimo sistemos parengimas ir įgyvendinimas Vakarų Lietuvos verslo kolegijoje bei partnerių įstaigose“

2012-08-31

Vakarų Lietuvos verslo kolegija įgyvendina projektą „Neformaliu būdu įgytų kompetencijų formalizavimo sistemos parengimas ir įgyvendinimas Vakarų Lietuvos verslo kolegijoje bei partnerių įstaigose“ Nr. VP1-2.1-ŠMM-04-K-03-006.

2012 m. balandžio 11 d. buvo pasirašyta projekto „Neformaliu būdu įgytų kompetencijų formalizavimo sistemos parengimas ir įgyvendinimas Vakarų Lietuvos verslo kolegijoje bei partnerių įstaigose“, projekto kodas Nr. VP1-2.1-ŠMM-04-K-03-006, finansavimo ir administravimo sutartis.

Projekto tikslas – neformaliu būdu įgytų kompetencijų formalizavimo sistemos parengimas ir įgyvendinimas Vakarų Lietuvos verslo kolegijoje bei partnerių įstaigose. Projekte dalyvauja 8 partneriai: Kauno technologijos kolegija, Kazimiero Simonavičiaus universitetas, Kolpingo kolegija, Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla, LCC Tarptautinis universitetas, Panevėžio kolegija, Žemaitijos kolegija, Klaipėdos valstybinė kolegija.

Projektą sudaro šios veiklos:

 1. Naujos kompetencijų vertinimo metodikos pagal buhalterinės apskaitos studijų kryptį sukūrimas;
 2. Ekspertinio personalo rengimo metodikos tobulinimas bei kompetencijų vertinimo metodikų atnaujinimas ir tiražavimas;
 3. Kompetencijų vertinimo metodikų atnaujinimas ir tiražavimas;
 4. Mokymų būsimajam partnerių ekspertiniam personalui vykdymas;
 5. VLVK ekspertų mokymų būsimajam partnerių ekspertiniam personalui vykdymas;
 6. Išorinių mokymų, kuriuos veda ne VLVK ekspertai, vykdymas;
 7. Būsimojo ekspertinio personalo vadybos ir administravimo studijų kryptyje komandiruotė į Škotiją;
 8. Būsimojo ekspertinio personalo taikomosios informatikos studijų kryptyje komandiruotė į Švediją;
 9. Būsimojo ekspertinio personalo buhalterinės apskaitos studijų kryptyje komandiruotė į Estiją;
 10. Kandidatų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo vykdymas pagal vadybos ir administravimo studijų kryptį;
 11. Kandidatų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo vykdymas pagal taikomosios informatikos studijų kryptį;
 12. Kandidatų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo vykdymas pagal buhalterinės apskaitos studijų kryptį.

Projekto gauti rezultatai padės įgyvendinti ir tobulinti kolegijoje vykdomas studijų programas: Įstaigų ir įmonių administravimo, Verslo procesų vadybos, Buhalterinės apskaitos, Taikomosios informatikos ir partnerių studijų programas.

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą 2 prioritetas „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.1-ŠMM-04-K priemonės „Studijų sistemos efektyvumo didinimas“.

Į projekto veiklas yra įtraukta 13 Kolegijos dėstytojų ir darbuotojų.

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE