Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

„Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams“

2012-08-31

VP1-2.3-ŠMM-07-V-01-001

 Projekto tikslas: didinti studijų prieinamumą specialiųjų poreikių turintiems studentams Lietuvos aukštojo mokslo sistemoje, sukurti palankias studijų sąlygas užtikrinant aukštosios mokyklos paslaugų kokybę, būtiną specialiųjų poreikių turinčių studentų studijoms.

Projekto laikotarpis – 2012-2015.

Projekto uždaviniai: Palankių studijų sąlygų sukūrimas, užtikrinant aukštųjų mokyklų paslaugų kokybę

Projekto veiklos:

Projekto partneriai: Alytaus kolegija, ASU, VšĮ Europos Humanitarinis Universitetas, Kauno kolegija, Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija, Kauno technikos kolegija, KTU, Klaipėdos valstybinė kolegija, KU, VšĮ Kolpingo kolegija, LEU, LKKA, LMTA, LSMU, Marijampolės kolegija, MRU, Panevėžio kolegija, VšĮ Socialinių mokslų kolegija, ŠU, Šiaulių valstybinė kolegija, TTVAM, Utenos kolegija, V.A. Graičiūno AVM, VšĮ Vakarų Lietuvos verslo kolegija, VDA, Vilniaus dizaino kolegija, VGTU, Vilniaus kolegija, Vilniaus kooperacijos kolegija, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija, VU, VšĮ VU TVM, VšĮ Vilniaus verslo kolegija, UAB Kazimiero Simonavičiaus universitetas, VDU, Žemaitijos kolegija.

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE