Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

„Žiniomis grįsto verslumo skatinimas „InoStartas“

2012-08-31

VP1-2.2-ŠMM-07-K-03-001

Projekto tikslas – stiprinti studentų verslumo ir praktinius įgūdžius žiniomis grįsto verslo plėtojimo srityje, panaudojant verslo ir inovacijų paramos paslaugų sistemos organizacijų sinergiją.

Siekiant tikslo, žiniomis grįsto verslumo skatinimo priemonės bus realizuojamos remiantis praktinio pažinimo ir praktinės veiklos modeliavimo principais, integruojant pareiškėjo ir partnerių ilgametę patirtį žinių generavimo, žinių perdavimo, inovatyvaus verslo skatinimo, teikiant inovacijų paramos paslaugas, srityse. Praktinio pažinimo akcentas – interaktyvaus pobūdžio seminarai/pratybos, simuliacinės ir pažintinės taikomojo pobūdžio praktikos inovacijų paramos organizacijose ir įmonėse, patariamojo ir nuolatinio ugdomojo pobūdžio konsultacijos (mentoriavimas) – įgalins suformuoti ir sustiprinti praktinio verslumo kompetencijas ir įgūdžius realizuojat trijose verslumo partnerystės dimensijose.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2012-2014 m.

Projekto koordinatorius – Lietuvos pramonininkų konfederacija.

Partneriai: Asociacija „Žinių ekonomikos forumas“, Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Kauno technologijos universitetas, Mykolo Romerio universitetas, Šiaulių universitetas, Alytaus kolegija, Panevėžio kolegija, Marijampolės kolegija, Žemaitijos kolegija, Šiaulių valstybinė kolegija.

Projekto finansavimo šaltiniai: ES Struktūriniai fondai ir Lietuvos nacionalinis biudžetas. Projektas parengtas pagal priemonę VP1-2.2-ŠMM-07-K-03-001.

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE