Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Finansinės ataskaitos 2012 m.

2012-12-31

Atsisiųsti: Valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 2012 m. ataskaita

Atsisiųsti: 2012-12-31 kolegijos pajamų už teikiamas paslaugas išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita

Atsisiųsti: 2012-12-06 kolegijos pajamų už teikiamas paslaugas išlaidų sąmata

Atsisiųsti: 2012-12-31 metinis finansinių ataskaitų rinkinys

Atsisiųsti: 2012-12-31 biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

Atsisiųsti: 2012-09-30 tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys

Atsisiųsti: 2012-03-31 biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

Atsisiųsti: 2012-03-30 finansinės būklės ataskaita

Atsisiųsti: 2012-03-31 tarpinės finansinės ataskaitos

Atsisiųsti: 2012-03-30 biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

Atsisiųsti: 2012-03-12 biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys

Galimi darbdaviai: