Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Lietuvos aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtra

2014-07-21

Projekto kodas – Nr. VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-001.
Projekto pradžia – 2014 m. kovo 26 d.
Projekto pabaiga – 2015 m. sausio 1d.

2014 m. kovo 26 d. buvo pasirašyta sutartis tarp Švietimo paramos mainų fondo, atstovaujamo direktorės Daivos Šutinytės, ir Panevėžio kolegijos, atstovaujamos Panevėžio kolegijos direktoriaus Egidijaus Žukausko, dėl projekto „Lietuvos aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtra“ administravimo ir įgyvendinimo.
Šio projekto partneriai bus kviečiami dalyvauti aukštojo mokslo ir studijų parodose užsienyje pagal bendrą „Study in Lithuania“ koncepciją.

Projekto tikslai:
• Didinti Lietuvos AM sistemos žinomumą užsienio šalyse bei jo patrauklumą užsienio šalių piliečiams.
• Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų mobilumo pagal tarptautines Aukštojo mokslo mobilumo programas skatinimas.

Projekto uždaviniai:
• Lietuvos AM politikos ir reformos sklaida prioritetinėse užsienio šalyse, skatinant užsienio universitetų suinteresuotumą Lietuvos AM sistema.
• Lietuvos AM pristatymas užsienio šalims, siekiant pritraukti į Lietuvą užsienio studentus.
• Skatinti Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų mobilumą pagal ES aukštojo mokslo programas.

Projekto metu bus įgyvendintos šios veiklos:
1. Lietuvos AM sistemos pristatymas ir viešinimas užsienyje:
1.1. Lietuvos AM viešinimo priemonių sukūrimas.
1.2. Lietuvos AM viešinimo tinklo sukūrimas ir palaikymas..
1.3. Užsienio šalių AM viešinimo tarptautiniu mastu patirties analizė.
1.4. Ilgalaikės nacionalinės AM tarptautiškumo skatinimo strategijos gairių ir įgyvendinimo priemonių plano sukūrimas.
1.5. Lietuvos AM sistemos ir geriausių mokslo ir studijų institucijų (MSI) pagal 3 Lietuvos regionus pristatymo užsienyje programos parengimas ir įgyvendinimas.
1.6. Mokymai viešinimo tinklo nariams bei užsienio studentams apie Lietuvos AM tarptautiškumo skatinimo metodus ir priemones.
2. Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų mobilumo stipendijų, remiamų ES struktūrinių fondų, administravimo modelio sukūrimas ir stipendijų skyrimas.

Laukiami rezultatai:
• Suformuluotos ilgalaikės nacionalinės AM tarptautiškumo skatinimo strategijos gairės ir įgyvendinimo priemonių planas.
• Suformuotas ilgalaikis ir vieningas šalies AM įvaizdis.
• Sukurta sistema, kuri leis pritraukti daugiau užsienio valstybių piliečių studijuoti Lietuvoje.
• Bus skatinama, kad mūsų šalies studentai aktyviau studijuotų ES šalių universitetuose.
• Didinamas Lietuvos AM konkurencingumas užsienio rinkose.
• Gerinama Lietuvos MSI teikiamų paslaugų ir studijų programų kokybė.

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE