Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Verslios kaimo bendruomenės – verslus Rokiškio rajonas

2014-07-21

Projekto kodas – LEADER-13-Rokiškis-04-011.
Bendra projekto suma – 74688 Lt
Projekto įgyvendinimo trukmė – 16 mėn.
Projekto pradžia – 2014 m. kovo 3 d.
Projekto pabaiga – 2015 m. rugpjūčio 1 d.

2014 m. kovo 3 d. buvo pasirašyta sutartis tarp Rokiškio rajono vietos veiklos grupės, atstovaujamos pirmininkės Raimondos Stankevičiūtės-Vilimienės, ir Panevėžio kolegijos, atstovaujamos Panevėžio kolegijos direktoriaus Egidijaus Žukausko, dėl projekto „Verslios kaimo bendruomenės – verslus Rokiškio rajonas“ administravimo ir įgyvendinimo.
Šis projektas „Verslios kaimo bendruomenės – verslus Rokiškio rajonas“ yra skirtas bendruomenių narių gyvenimo kokybei gerinti tiek materialiniu, tiek dvasiniu aspektais, nedarbui mažinti, jaunimui įsitvirtinti kaimo bendruomenėse ir tikrai prisidės prie Juodupės, Žiobiškio, Bajorų ir Panemunėlio kaimo bendruomenių būklės perėjimo į aukštesnį lygį. Šios bendruomenės per projektą įgys iniciatyvų ir žinių kurti verslą, susiburti bendram darbui, kuris teiktų malonumą, keistų gyvenimą, būtų prasmingo užimtumo forma ir pragyvenimo šaltinis. Bendruomenių nariai nori įgyti naujų kompetencijų, kurios padėtų spręsti esančias problemas, ypač nedarbą, socialinę atskirtį.

Projekto tikslas – skatinti kaimo bendruomenes aktyviai dalyvauti kuriant bendruomenės verslą.

Projekto uždaviniai:
• Suteikti žinių apie verslo kūrimo kaime bendruosius principus ir būdus, ugdyti bendruomenių narių kompetencijas kurti bendruomeninį verslą.
• Supažindinti su versliomis Lietuvos ir užsienio šalių bendruomenėmis.
• Remiantis teorine medžiaga ir praktiniais pavyzdžiais, pristatyti idėjas dėl būsimo verslo kūrimo savo bendruomenėse.
• Į bendruomenės verslo kūrimą įtraukti kuo daugiau bendruomenių narių: nukreipti juos prasmingai veiklai, užimtumui didinti, socialiniam gyvenimui gerinti, bendravimui ir bendradarbiavimui skatinti.

Planuojami kokybiniai projekto rezultatai:
Pagerėjusi socialinė kultūrinė aplinka kaime.

Planuojami kokybiniai projekto rezultatai:
• Suorganizuoti 4 bendruomenių verslo skatinimo seminarai.
• Suorganizuotos 4 išvykos į Aukštaitijos, Žemaitijos, Suvalkijos, Pajūrio regionus.
• Suorganizuotos 3 išvykos į Rokiškio rajono bendruomenes, įmones.
• Suorganizuotas 1 verslo idėjų forumas.
• Suorganizuota 1 mokslinė praktinė konferencija apie bendruomenių verslo sąlygas ir jų gerinimą Lietuvoje.
• Suorganizuotos projekto dalyvių apklausos.

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE