Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Projekto „Verslios kaimo bendruomenės – verslus Rokiškio rajonas“ mokomoji išvyka

2015-02-03

Panevėžio kolegija vykdo projektą „Verslios kaimo bendruomenės – verslus Rokiškio rajonas“ Nr. LEADER-13-Rokiskis-04-011, kuris įgyvendinamas pagal vietos plėtros strategiją „Rokiškio rajono kaimo vietovių plėtros strategiją Nr. 4VP-KP-10-1-000224, įgyvendinamą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas “.Projektas finansuojamas iš Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos bendrųjų valstybės biudžeto asignavimų, Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų. Projekto pradžia 2014 kovo 1d., pabaiga 2015 liepos 1d.

Projekte dalyvauja Juodupės, Pandėlio, Bajorų ir Panemunėlio kaimo bendruomenių nariai, po 6 asmenis.

Projekto tikslas – skatinti kaimo bendruomenes aktyviai dalyvauti kuriant bendruomenės verslą.

Š.m. sausio 29-ąją dieną projekto dalyviai vyko į trečiąją kelionę: susitiko su Panemunėlio bendruomenės atstovais, susipažino su J. Katelės gyvenimu ir veikla, svečiavosi pastautodailininką medžio drožėją V. Zakarką, dalyvavo medžio drožybos edukacinėje programoje – susipažino su drožėjo darbais, mokėsi drožybos meno paslapčių.Drožėjas kantriai aiškino, nuo ko pradėti darbą, kaip saugiai dirbti, kaip dekoruoti bei užbaigti darbą. Kiekvienas projekto dalyvis išdrožė po šaukštą, papuošė ornamentais. Beveik visiems projekto dalyviams – tai pirmasis drožinys. Per pertraukėles visi gėrė arbatą, vaišinosi saldumynais.

Po to projekto dalyviai vykosusitikti su Kavoliškio bendruomenės atstovais, kartu pietavo. Po skanių pietų verslininkas I. Skripkavedėvitražo ir juvelyriškos edukacines programas: iš stiklo gamino angelą bei pynimo ir kalimo būdu gamino žalvarinę apyrankę. Darbas nebuvo lengvas, tačiau nuoširdus bendravimas, įdomus pasakojimas, padrąsinantys vadovo žodžiai, nuoširdūs patarimai, pagalba, šilta arbata šildė jausmus ir rankas, skatino kuo geriau užbaigti pradėtą darbą ir surengti darbų parodėlę.

Kitas projekto renginys, respublikinė mokslinė – praktinė konferencija ,,Bendruomenių verslo sąlygos Lietuvoje: situacija ir perspektyva“, vyks 2015 metų kovo 5 dieną.

Informaciją parengė projekto vykdytojai

 

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE