Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

DUALINIS PROFESINIS MOKYMAS KVALIFIKACIJAI ĮGYTI IR JAUNŲ ŽMONIŲ INTEGRACIJOS BEI INOVACIJŲ DARBOVIETĖSE PLĖTRA – Darbu grindžiamas mokymasis –

2015-02-24

Panevėžio kolegija partnerio teisėmis dalyvauja Europos Sąjungos Erasmus+ finansuojamame projekte „Dualinis profesinis mokymas kvalifikacijai įgyti ir jaunų žmonių integracijos bei inovacijų darbovietėse plėtra/Darbu grindžiamas mokymasis“ (Nr. PR-11, 2014-10-29).

Projekto tikslas – padėti jauniems žmonėms lengviau integruotis į darbo rinką, įgyvendinant dualinio mokymo modelį Lietuvos profesinio mokymo sistemoje ir didinat smulkių ir vidutinių įmonių inovatyvumą.

Remiantis Vokietijos ir kitų ES šalių profesinio mokymo patirtimi, Lietuvoje įgyvendintų projektų, atliktų tyrimų dualinio profesinio mokymo srityje medžiaga, parengta dualinio profesinio mokymo įgyvendinimo Lietuvoje koncepcija. Koncepcijoje atskleidžiamos dualinio profesinio mokymo įgyvendinimo Lietuvoje teisinės ir finansinės sąlygos, numatyti konkretūs dualinio profesinio mokymo įgyvendinimo etapai, terminai, plėtojimo galimybės.

Bendradarbiaujant su Vilniaus statybininkų rengimo centru, kitais projekto partneriais iš Lenkijos, Vengrijos, Vokietijos, numatoma parengti apdailininko (statybininko) dualinio profesinio mokymo programą, kuri bus išbandoma Vilniaus statybininkų rengimo centre 2015-2017 metais. Siekiant atskleisti platesnes dualinio mokymo integravimo į Lietuvos švietimo sistemą galimybes, identifikuojant dualinio mokymo privalumus ir trūkumus, numatytas šios mokymo programos įgyvendinimo monitoringas.

Įgyvendinant profesinį dualinį mokymą labai svarbūs prekybos, pramonės ir amatų rūmų, kitų asocijuotų darbdavių organizacijų, socialinių partnerių, potencialių darbdavių dalyvavimas ir parama. Vienas iš iššūkių – specialistų – mentorių, kurie vadovautų pameistriams (profesinių mokyklų mokiniams) įmonėse, parengimas. Įgyvendinant Darbu grindžiamo mokymo projektą, numatyta padėti darbdaviams ir parengti 80 val. trukmės profesinės pedagogikos ir lyderystės programą mentoriams bei ją įgyvendinti 2015–2016 metais Panevėžyje. Pagal Dresdeno amatų rūmų parengtą mentorių rengimo programą, egzaminų reikalavimus, numatoma apmokyti 20–25 įmonių specialistus. Sėkmingai išlaikiusiems egzaminą bus išduodami Panevėžio kolegijos pažymėjimai, patvirtinantys įgytas kompetencijas.

Kviečiame prisidėti prie dualinio profesinio mokymo plėtros Lietuvoje ir įsitraukti į projekto veiklas, kurios bus skelbiamos Panevėžio kolegijos interneto svetainėje www.panko.lt

Daugiau informacijos apie Darbu grindžiamo mokymo projektą teikiama el. paštu: studijos@panko.lt

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE