Panko.lt
Studentų priėmimas: tel. +370 607 96156

Panevėžio kolegija vykdo projektą „Verslios kaimo bendruomenės – verslus Rokiškio rajonas“

2015-03-16

Panevėžio kolegija vykdo projektą „Verslios kaimo bendruomenės – verslus Rokiškio rajonas“ Nr. LEADER-13-Rokiskis-04-011, kuris įgyvendinamas pagal vietos plėtros strategiją „Rokiškio rajono kaimo vietovių plėtros strategiją Nr. 4VP-KP-10-1-000224, įgyvendinamą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“.Projektas finansuojamas iš Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos bendrųjų valstybės biudžeto asignavimų, Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų. Projekto pradžia 2014 kovo 1d., pabaiga 2015 liepos 1d.

Projekte dalyvauja Juodupės, Pandėlio, Bajorų ir Panemunėlio kaimo bendruomenių nariai, po 6 asmenis.

Projekto tikslas – skatinti kaimo bendruomenes aktyviai dalyvauti kuriant bendruomenės verslą.

Š.m. sausio 29-ąją dieną projekto dalyviai vyko į trečiąją kelionę: susitiko su Panemunėlio bendruomenės atstovais, susipažino su J. Katelės gyvenimu ir veikla, svečiavosi pas tautodailininką medžio drožėją V. Zakarką, dalyvavo medžio drožybos edukacinėje programoje – susipažino su drožėjo darbais, mokėsi drožybos meno paslapčių. Drožėjas kantriai aiškino, nuo ko pradėti darbą, kaip saugiai dirbti, kaip dekoruoti bei užbaigti darbą. Kiekvienas projekto dalyvis išdrožė po šaukštą, papuošė ornamentais. Beveik visiems projekto dalyviams – tai pirmasis drožinys. Per pertraukėles visi gėrė arbatą, vaišinosi saldumynais.

Po to projekto dalyviai vyko  susitikti su Kavoliškio bendruomenės atstovais, kartu pietavo. Po skanių pietų verslininkas I. Skripka vedė vitražo ir juvelyriškos edukacines programas: iš stiklo gamino angelą bei pynimo ir kalimo būdu gamino žalvarinę apyrankę. Darbas buvo nelengvas, tačiau nuoširdus bendravimas, įdomus pasakojimas, padrąsinantys vadovo žodžiai, nuoširdūs patarimai, pagalba, šilta arbata šildė jausmus ir rankas, skatino kuo geriau užbaigti pradėtą darbą ir surengti darbų parodėlę.

2015 metų kovo 5 dieną įvyko mokslinė-praktinė konferencija ,,Bendruomenių verslo sąlygos Lietuvoje: situacija ir perspektyva“, kurią vedė Panevėžio TIC direktorė D.Tankūnaitė. Konferencijoje dalyvavo Panevėžio kolegijos direktorius E.Žukauskas, Tarptautinių ryšių ir komunikacijos skyriaus vadovė A.Gudgalienė, projekto dalyviai, kitų rajono bendruomenių atstovai. Konferencijoje pranešimus skaitė: Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto Verslo katedros vedėja dr. A.Mačerinskienė ,,Bendruomenių verslo galimybės Europos paslaugų sektoriuje“, Lietuvos sporto universiteto dėstytoja dr. R.Navickienė ,,Vietos bendruomenė – darnios turizmo plėtros proceso dalyvė“,  Molėtų turizmo ir verslo informacijos centro direktorė D.Kulienė ,,Projektinės veiklos galimybės bendruomenių verslui Lietuvoje“. IĮ savininkė L.Sadauskienė ,,Tautinio paveldo skonis“,VŠĮ Anykščių meno inkubatoriaus direktorė D.Perevičienė ,,Anykščių meno inkubatorius-menų studija – nauja smulkaus  verslo galimybė praktikoje“, Biržų miesto seniūnas V. Zareckas ,,Kirkilų bendruomenės vartai atviri visiems“. Vyko diskusijos, buvo apibendrintos projekto veiklos, projekto dalyviams įteikti pažymėjimai, kalbėta apie numatomą išleisti leidinį.

Informaciją parengė projekto vykdytojai

Galimi darbdaviai:

CLOSE
CLOSE